Utökad sökning »

 

 

Kontakta oss:


Hallandstrafiken
Box 269, 311 23 Falkenberg

Upplysning:
Måndag-fredag 7-22
Lördag, söndag och
helgdag 8-22.
Tel. 0771-33 10 30

Växeln:
Måndag-fredag 8-17
Tel. 0346-712 500

 

     

 


2014-07-28

Broavstängning i Mahult 3/8-31/10

Bron över Gyltigesjön stängs av för underhållsarbeten. Detta gör att linje 318 inte kan köra sträckan Simlångsdalen-Mahult-Lidhult. Som ersättning för den uteblivna trafiken med 318 förlängs linjerna 309 och 310 från den 20/8. Fram till 19/8 hänvisar vi till Närtrafik som bokas senast en timma före önskad avresetid på telefon 0771-750 700).

Hållplatser som ersätts av linje 309:
Avgår från: Brearedsskolan, Hule, Lillared, Nybygget, Mjöaltsvägen, Herrgården och Mahult.
Avgång från Bygget kl. 6.40, avgång från Mahult kl. 7.02 och ankomst till Simlångsdalen kl. 7.12.
Avgång från Simlångsdalen kl. 16.49 (anslutning från 318), avgång från Mahult kl.16.54 och ankomst till
Bygget kl. kl.17.14.

Tidtabell för 309 under perioden 20/8-31/10

Hållplatser som ersätts av linje 310:
Avgår från: Fridhem
Linje 310 startar vid Fridhem kl. 6.42 och ankommer till Simlångsdalen kl. 7.10
Avgång från Simlångsdalen kl. 16.48 och ankommer till Fridhem kl. 17.20.

Tidtabell för 310 under perioden 20/8-31/10

Resenärer från hållplatserna Sutarebo och Gyltige hänvisas till hållplatsen Mahult.
Resenärer från hållplatserna Nyhem, Klerekull, Bäckalt och Snäckhult hänvisas till hållplatsen Fridhem.
Resenärer från hållplatserna Äskilt, Bassaråsen södra och Bassaråsen norra hänvisas till hållplatserna
Fridhem eller Lidhult.
Resenärer från hållplatserna Sällebråten och Bökö hänvisas till hållplatsen Lidhult.

2014-07-23

Ändrad körväg genom Limabacka för linje 777 från 11 augusti 2014

För att förbättra punktligheten för linje 777 kommer körvägen att flyttas ut till Industrivägen från den 11 augusti.
Resenärer från hållplatserna Buavägen, Kristens väg, Limabackavägen och Limagården hänvisas istället till hållplatserna Limabacka Brandstation och Skanta.

Skiss över körvägsförändringen

2014-07-21

Trafikomläggning i centrala Varberg 11/8-13/12

Under hösten byggs Östra Vallgatan om på sträckan Kyrkogatan–Engelbrektsgatan för att bättre anpassas till busstrafiken. Gatan får en separerad gång- och cykelbana på västra sidan och en gångbana på östra sidan. Hållplatsen Komedianten byggs om och
placeras strax öster om befintliga lägen. Busstrafiken leds därför om till Magasinsgatan och Kyrkogatan.

 

Skiss över körvägsförändringarna