{"controller"=>"public/articles", "action"=>"show", "url"=>"regionbussterminalen-oppnar-for-trafik"}

Regionbussterminalen öppnar för trafik

19 juli 2017 | Nyheter

 

Från och med den 14 augusti kl. 4 öppnar Regionbussterminalen upp för trafik för alla regionbusslinjer.

I samband med öppnandet kommer de tillfälliga hållplatserna på Stationsgatan att dras in.

Se nedan karta.

 

As of August 14th, 4, the Regional Bus Terminal opens up traffic for all regional bus lines.

In connection with the opening, the temporary stops at Stationsgatan will be withdrawn.

See map below.