{"controller"=>"public/articles", "action"=>"show", "url"=>"tidtabellsforandringar-den-13-aug"}

Tidtabellsförändringar den 13 augusti

11 juli 2017 | Nyheter

Den 13 augusti justeras tidtabellerna igen efter sommaren. Några av de större förändringarna inför hösten är att regionbussarna i Halmstad återgår till att trafikera regionbussterminalen. Linje 1 i Varberg kommer ändra körväg och köra via Lorensberg i bägge riktningarna.

Hallandstrafiken arbetar kontinuerligt med att utveckla trafiken och justerar efter de önskemål som kommer in till oss. Vi strävar efter att förbättra trafiken så att fler ska kunna åka med oss och omfördelar tillgängliga resurser utifrån bäst nytta för flest hallänningar.

Kontrollera din resa

Kom ihåg att kontrollera hur din resa påverkas innan den 13 augusti. Du kan söka din resa antingen i reseplaneraren här på hemsidan eller i vår app. Om du brukar resa med en specifik linje kan du ladda ner din tidtabell här.

Du kan även besöka någon av våra kundservicebutiker där vi gärna hjälper dig eller kontakta vårt kundcenter.  

Här nedan hittar du förändringarna i stora drag.

Förändringar från 13 augusti

Halmstad

Regionbussterminalen öppnar för trafik. Ombyggnationen vid Laholmsvägen är klar till augusti, vilket gör att alla regionbussarna åter kan trafikera regionbussterminalen. I och med detta kommer inte de tillfälliga hållplatserna på Stationsgatan att trafikeras längre.

Linje 62 (Centrum-Kattegattgymnasiet-Söder): Linjen utökas med fler kvällsturer på vardagar. Detta eftersom Kulturskolan flyttar till nya lokaler på Söder.   

Linje 307 och 319: Linjerna kommer endast gå skoldagar. Detta beror på att det är väldigt få som reser på lovdagar. Ska du resa när det inte är skoldagar, hänvisar vi till så kallad närtrafik.

Laholm

Linje 227 (Laholm-Ränneslöv-Våxtorp): Eftermiddagsturen som idag går klockan 14.05 från Laholm busstation, kommer ändras till klockan 14.45. Detta för att passa bättre till grundskolans tider.

Linje 228 (Laholm-Ysby-Hishult): Eftermiddagsturen från Laholm busstation är senarelagd och kommer gå klockan 16.30 istället för 15.43. Detta är ett önskemål från kommunen, för att kunna nyttja skolans lokaler bättre. 

Varberg

Linje 1 (Borgasgård-Varberg Station-Sörse-Breared-Träslövsläge): Linjen kommer köra via Lorensberg i båda riktningarna. Detta på grund av ett stort vägarbete vid Södertull/Västra Vallgatan under hösten. Ska du åka till/från Brunnsparken och/eller Södertull hänvisar vi till närliggande hållplatser, alternativt linje 60.

Linje 615 (Varberg-Bua-Väröbacka-Frillesås-Åsa): Linjen kommer inte köra inom Limabacka samhälle, utan enbart utanför vid hållplats Limabacka brandstation. Detta för att snabba upp linjen och säkerställa passningen till tåget i Åsa.

Linje 620 (Varberg-Kärradal-Espevik): Linjen kommer gå till Trönningeskolan istället för Peder Skrivares gymnasium. Detta eftersom grundskoleeleverna nu kommer att gå på den nya skolan i Trönninge.

Linje 661 (Varberg-Grimeton-Rolfstorp-Karl Gustav): Lördagsturen på linjen kommer förlängas från Rolfstorp till Varberg, vilket innebär att du nu kan åka hela vägen till Varberg utan att byta buss.

Linje 662 och 664: Linjerna kommer gå via Pilgatan och vidare på väg 41, istället för via Trönninge. Detta för att snabba upp restiden och förbättra tidhållningen. Ska du åka till och från Lugnet, får du nu byta till linje 2 i Trönninge.

Linje 690-697: Linjerna till och från Ringhals kommer få minutjusteringar.

Falkenberg

Vissa turer i stadstrafiken i Falkenberg kommer få minutjusteringar.