{"controller"=>"public/articles", "action"=>"show", "url"=>"trafikforandringar-11-december"}

Trafikförändringar 11 december

28 november 2016 | Nyheter

- fler tågavgångar och justerade tidtabeller

Trafikförändringarna med start den 11 december innebär fler tågavgångar och justerade tidtabeller på olika håll i Halland. Sök din resa i reseplaneraren för att se hur det påverkar just din resa. Du kan även få hjälp hos våra kundservicebutiker eller kontakta oss och få din linjetabell hemskickad med posten.
Nedan redovisar vi de större förändringarna, men vi rekommenderar dig att kontrollera din tidtabell inför den 11 december då vi även gör mindre tidsjusteringar på fler linjer.

Fler tågavgångar Varberg–Göteborg

Vi sätter in två extra avgångar under rusningstid på sträckan Varberg–Göteborg. Detta är ett samarbete mellan Hallandstrafiken och Västtrafik och avgångarna kommer att trafikeras av Västtågen. Det innebär att det kommer gå ytterligare ett tåg in mot Göteborg på morgonen och ett tåg i motsatt riktning på eftermiddagen. Tåget från Varberg kommer avgå kl. 7.05, från Åsa kl. 7.20, och ankomma Göteborg kl. 7.55. På eftermiddagen avgår tåget från Göteborg kl. 16.40, från Åsa kl. 17.10, och ankommer Varberg kl. 17.25.
Du kommer kunna resa med ditt vanliga periodkort på de nya avgångarna ovan, som trafikeras av Västtågen. Alla Hallandstrafikens periodkort, med rätt geografisk giltighet, är giltiga på detta tåg. Du kan även köpa biljett i vår mobilapp, biljettautomat, i våra kundservicebutiker, samt ombord på tåget utan tilläggsavgift. Betalning ombord kan göras med Hallandstrafikens reskassa, Västtrafiks kontoladdning eller med bankkort/kontanter. Du kan inte återladda eller köpa resekort ombord.  
Med start i december kommer även tåget som avgår från Halmstad kl. 7.21 och stannar i Åsa kl. 8.05 att förstärkas med nya vagnar.
Vår förhoppning är att dessa avgångar ska avlasta de befintliga avgångarna som det har varit mycket trångt på under den senaste tiden.

Nya avgångar för Öresundståg

Från och med december införs en ny avgång dagligen kl. 23.55 från Göteborg till Halmstad. På lördagar införs en ny avgång från Halmstad till Göteborg kl. 5.52, och på söndagar två nya avgångar från Halmstad till Göteborg kl. 6.52 och kl. 7.52.

Nya avgångar på Viskadalsbanan och bättre förbindelser till Jönköping

Vi sätter in en ny avgång på vardagar kl. 5.24 från Borås till Varberg, som ankommer Varberg kl. 6.46. Vi sätter även in en ny avgång på vardagar kl. 17.42 från Varberg till Borås.
Tiderna justeras även för Krösatågen mellan Halmstad och Jönköping på helgerna, vilket kommer att innebära att förbindelserna blir bättre till Jönköping.

Förändringar i stadsbusstrafiken i Halmstad

Linje 10 och 50: Eftersom resandet ökar kommer det bli 10-minuterstrafik mellan Centrum och Bäckagårdsvägen mellan kl. 6–9, samt mellan kl. 14–18.
Det kommer även bli tätare trafik mellan Vallås och Centrum.
Österskans: Som ett led i den fortsatta utvecklingen av stadsbusstrafiken i Halmstad, kommer bytestiderna förändras på Österskans i lågtrafik. Samtidigt skapas en bättre trafik för dig som inte behöver byta buss. Förändringen genomförs redan nu i december i och med att ombyggnaden av Stora Torg kommer att sätta igång under våren.
Ombyggnaden av Stora Torg innebär bland annat att man bygger om de befintliga hållplatserna och skapar en mer attraktiv och tillgänglig hållplatsmiljö, men med färre hållplatslägen. Detta kräver ett annat trafikeringsupplägg för Österskans. Ambitionen med ombyggnaden av Stora Torg är att torget ska upplevas som ett helt torg och i stort är målet ett attraktivare centrum.

Förändringar i regionbusstrafiken

Linje 145 (Halmstad–Ljungby–Växjö): Linjen får ökat antal turer. Från dagens fem dubbelturer per vardag, utökas turerna till 9 dubbelturer per vardag. Detta för att underlätta arbets- och studiependling mellan Halmstad och Ljungby. Samtidigt görs linjen om till en mer utpräglad snabbbuss, med färre antal stopp. Linjen kommer inte längre trafikera inom Marbäck.
Linje 318: Linjen läggs ned på sträckan mellan Simlångsdalen och Lidhult, men fortsätter att trafikera sträckan mellan Halmstad och Simlångsdalen och kommer att köra samma väg som tidigare med samma hållplatser. Antal turer kommer dock att minskas, från dagens 8 dubbelturer per vardag till 5 dubbelturer per vardag.
Linje 350: Linjen får utökad trafik på söndagar, eftersom resandet på linjen har ökat. Det blir nu 8 dubbelturer istället för dagens 5 dubbelturer.
Linje 615: Linjen får justerade körtider i Väröbacka och Frillesås för att passa bättre med linje 732 och tågbyte i Åsa. 
Linje 616: Turen som avgår från Veddige kl. 5.55 ersätts av den nya tågavgången mot Varberg på Viskadalsbanan.
Linje 690: Linjen är indragen på sträckan Lugnet-Göingegården-Trönninge från och med den 11 december. Detta för att erbjuda snabbare och rakare linjesträckning, samt att det blir bättre tidhållning.