{"controller"=>"public/pages", "action"=>"show", "url"=>"grundskolekortet"}

Första skoldagen

Om du inte fått ditt grundskolekort hemskickat före skolstart, reser du gratis till skolan under första skoldagen för att på skolan kvittera ut ditt kort.

Skolkortets giltighetstid (1 aug 2016 - 17 juni 2017)

Grundskolekortet gäller för obegränsat antal resor med Hallandstrafikens linjelagda trafik (även anropsstyrda turer), Västtågen och Krösatågen inom kommunen mellan klockan 4–17 på vardagar, lovdagar och studiedagar under terminen. Kortet är inte giltigt under jullovet och sommarlovet.

Ditt resekort

Grundskolekortet är personligt. 

För att kortet ska vara giltigt ska ditt namn vara textat på den vita remsan på baksidan av kortet. 

Kom ihåg att kortet är en värdehandling. Förvara det i plastfodralet (tillsammans med informationshäftet) så att det inte böjs eller skadas. 

Så här använder du ditt kort

På bussen håller du kortet still mot kortläsaren tills det lyser en grön lampa och du hör ett pip. På Västtågen och Krösatågen viseras ditt kort med handenhet av tågvärden.

Förlorat kort

Om du förlorar ditt kort ska du anmäla det till skolexpeditionen. Det förlorade kortet spärras så att ingen annan kan använda det, och du får ut ett nytt kort på skolan.

Glömt kortet hemma

Glömmer du kortet hemma, får du åka till skolan utan kort. Kontakta din skolexpedition för att få ett intyg för resa utan skolkort som gäller för den dagens hemresa.

Fel på kortet

Om det av någon anledning är fel på kortet tar bussföraren hand om det och ger dig ett tillfälligt färdbevis som både du och föraren ska fylla i. Det tillfälliga färdbeviset ger du sedan till personalen på skolexpeditionen som ger dig ett nytt kort. Vid resa med Västtågen eller Krösatågen hänvisas du till att snarast kontakta din skola för byte av kort.

Flyttning

Om du flyttar eller av annan anledning slutar skolan under pågående läsår, måste kortet återlämnas till skolan.

Missbruk av kortet

Om du lånar ut ditt kort eller använder kortet utanför dess giltighet, riskerar du eller den person som du lånat ut kortet till att få betala en tilläggsavgift på 1 000 kr vid en biljettkontroll.

Fortsätt res efter att skolkortet slutat att gälla

Vill du resa med oss under skol- och studiedagar efter att skolkortet slutat gälla. Fritidskortet gäller under en termin, på skol- och studiedagar mellan klockan 16 och 04, samt dygnet runt under lovdagar, lördagar och söndagar i hela Halland för dig som inte fyllt 20 år. 

Läs mer om Fritidskortet.

Har du frågor

Har du frågor eller vill ha mer information om ditt grundskolekort? Vänd dig i första hand till den som är ansvarig för korten på din skola. Du är även välkommen att kontakta oss på Hallandstrafiken på tel. 0771-33 10 30.