{"controller"=>"public/pages", "action"=>"show", "url"=>"gymnasiekortet"}

Skolkortets giltighet

Gymnasiekortet gäller för obegränsat antal resor med Hallandstrafikens linjelagda trafik (även anropsstyrda turer) inom länet, på Västtrafiks linjer 777 och 732 (tillsammans med inspektionskvitto), på Västtågen till Horred och Krösatågen till Smålandsstenar samt på Öresundståg mellan Kungsbacka och Båstad, Pågatåg mellan Halmstad och Båstad. Kortet är giltigt mellan klockan 04–22 på vardagar, lovdagar och studiedagar under terminen. Kortet är inte giltigt under jullovet och sommarlovet.

Ditt resekort

Gymnasiekortet är personligt. För att kortet ska vara giltigt ska ditt namn vara textat på den vita remsan på baksidan av kortet. 
Kom ihåg att kortet är en värdehandling. Förvara det i plastfodralet (tillsammans med informationshäftet) så att det inte böjs eller skadas.

Så här använder du ditt kort

På bussen håller du kortet still mot kortläsaren tills det lyser en grön lampa och du hör ett pip. På Öresundståg, Pågatåg, Västtågen och Krösatågen viseras ditt kort med handenhet av tågvärden.

Förlorat kort

Om du förlorar ditt kort ska du anmäla det till skolexpeditionen. Det förlorade kortet spärras av Hallandstrafiken så att ingen annan kan använda det, och ett nytt kort skickas till din skola där du kan kvittera ut det nya kortet. Tänk på att skolan kan ta ut en administrativ avgift för hanteringen. De resor du gör under tiden du väntar på ett nytt kort bekostar du själv.

Fel på kortet

Om det av någon anledning är fel på kortet tar bussföraren hand om det och ger dig ett tillfälligt färdbevis som både du och föraren ska fylla i. Det tillfälliga färdbeviset ger du sedan till personalen på skolexpeditionen som ger dig ett nytt kort. Vid resa med Öresundståg, Pågatåg, Västtågen eller Krösatågen hänvisas du till att snarast kontakta din skola för byte av kort.

Glömt kortet

Glömmer du kortet får du bekosta resan själv.

Flyttning

Om du flyttar eller av annan anledning slutar skolan under pågående läsår, måste kortet återlämnas till skolan för att du inte ska bli ersättningsskyldig.

Missbruk av kortet

Om du lånar ut ditt kort eller använder kortet utanför dess giltighet, riskerar du eller den person som du lånat ut kortet till att få betala en tilläggsavgift på 1 000 kr vid en biljettkontroll.

Fortsätt res efter att skolkortet slutat att gälla

Vill du resa med oss under skol- och studiedagar efter att skolkortet slutat gälla. Fritidskortet gäller under en termin, på skol- och studiedagar mellan klockan 16 och 04, samt dygnet runt under lovdagar, lördagar och söndagar i hela Halland för dig som inte fyllt 20 år. 

Läs mer om Fritidskortet.

Har du frågor

Har du frågor eller vill ha mer information om ditt Gymnasiekort? Vänd dig i första hand till den som är ansvarig för korten på din skola. Du är även välkommen att kontakta oss på Hallandstrafiken på tel. 0771-33 10 30.