{"controller"=>"public/pages", "action"=>"show", "url"=>"praktikkortet"}

Praktikkortet för grund- och gymnasieelever är laddat med 10 resor och gäller på Hallandstrafikens bussar inom länet inklusive linje 777 till Kungsbacka station. Kortet gäller även på Västtågen till Horred, Krösatågen till Smålandsstenar, samt på Öresundståg och Pågatåg.

Vid resande med tåg måste resan aktiveras innan ombordstigning i en biljettautomat eller aktiveringsstolpe.

Kortet kan användas under obegränsad tid alla dagar under läsåret.

Kortet har en övergångstid på 180 minuter vid byte av buss (inom denna tid dras ingen ny resa på kortet).