Från och med den 11 december 2016 har vi tagit bort periodkortet 2 resor/dag för försäljning. Detta innebär att du efter den 11 december inte längre kan köpa detta periodkort. Du kommer däremot kunna resa på det tills dina 30 dagar gått ut.

Från och med den 11 december 2016 har vi tagit bort periodkortet 2 resor/dag för försäljning. Detta innebär att du efter den 11 december inte längre kan köpa detta periodkort. Du kommer däremot kunna resa på det tills dina 30 dagar gått ut.

Varför tas 2 resor/dag bort?

Vi arbetar med att biljettsortimentet ska bli enklare och tydligare, utan begränsningar i hur många resor du får göra eller om kortet bara gäller för buss alternativt buss och tåg. Idag har vi olika regler för olika kort, vilket blir otydligt och inte helt enkelt. Vi ser också att försäljningen av Period 2 resor/dag har minskat de senaste åren. 

Därför har vi tagit bort periodkortet 2 resor/dag för försäljning från och med den 11 december 2016.  

Vad ska jag resa med istället?

För dig som har rest med Period 2 resor/dag, rekommenderar vi istället vårt obegränsade periodkort som gäller i 30 dagar.

Detta periodkort kostar 45 kr mer, men fördelen med det obegränsade periodkortet är att du inte är begränsad till enbart två resor per dag. Du kan med detta kort även göra till exempel en resa på kvällen, när du kommit hem från jobbet eller studierna. Kortet är dessutom opersonligt, så någon annan inom till exempel familjen kan resa när du själv inte använder det. Man kan alltså dela på kortet mellan flera personer.  

Det obegränsade periodkortet gäller i 30 dagar på både våra bussar och tåg (förutsatt rätt geografiska giltighet), till skillnad från Period 2 resor/dag som inte gällde på Öresundståg och Pågatåg. 

Läs mer om det obegränsade periodkortet »

Period 2 resor/dag finns kvar för arbetsresor i färdtjänst

För dig som använder Period 2 resor/dag för arbetsresor i färdtjänst, kommer kortet finnas kvar. Det innebär att ditt resande blir oförändrat och du kan fortsätta att resa med Period 2 resor/dag även efter december 2016.