Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

28 januari 2021 | Nyheter

1 mars börjar framdörrarna att öppnas igen på bussarna

Måndagen den 1 mars börjar Hallandstrafiken stegvis öppna framdörrarna på bussarna igen. Då kommer alla resenärer att kunna köpa och validera sin biljett ombord på bussen, precis som vanligt. De första bussarna med öppen framdörr kommer att rulla ut i stadstrafiken i Halmstad. 
– Just nu pågår anpassning och montering av skyddsglas vid förarplatsen, för att vi stegvis ska börja öppna framdörrarna från 1 mars.  Då säkrar vi förarnas arbetsmiljö, men också intäkterna för Hallandstrafiken. Med öppen framdörr blir det lätt att göra rätt, säger Andreas Almquist, vd för Hallandstrafiken.   

Framdörrarna på Hallandstrafikens bussar har varit stängda sedan den 15 juni, då även de främsta stolarna stängdes av för att säkra förarnas arbetsmiljö och undvika smittspridning. 
– Säkerhetsarbetet ombord har varit prioriterat sedan dess och har skett i nära samarbete med Nobina, kollektivtrafikbranschen, Arbetsmiljöverket och berörda fackliga organisationer. Nu finns en godkänd lösning med skyddsglas som både skyddar förarna från smitta och lever upp till de säkerhetskrav som finns kring förarnas arbetsmiljö. Den lösningen ska nu anpassas till förutsättningarna i Halland med de fordon som används här, säger Andreas Almquist.   

Skyddsglaset skyddar föraren från smitta och är utformat och monterat så att det inte påverkar arbetsmiljön. Utformningen gör det möjligt för förarna att interagera med resenärerna och för resenärerna att blippa sin biljett.   
– Situationen ombord på bussarna återgår därmed till det normala när det gäller tillgängligheten och möjlighet att visera, aktivera och köpa sin biljett. Men Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för kollektivtrafiken gäller förstås även i fortsättningen, säger Andreas Almquist. 

Framdörrarna öppnas stegvis från den 1 mars men några av Hallandstrafikens bussar kommer att rulla med stängda framdörrar även efter det datumet. Det beror på tiden det tar att montera skyddsglaset i samtliga cirka 300 bussar.   
– Under en övergångsperiod får man helt enkelt se om framdörren öppnas eller inte när man ska åka med. Vi räknar med att övergångsperioden, innan alla bussarna har fått skyddsglaset monterat, kan pågå i två till tre veckor, säger Almquist.  

När framdörrarna öppnas kommer också resenärerna att kunna validera (blippa) sin biljett och köpa en enkelbiljett ombord.   
– Det känns skönt att vi i den delen nu kan återgå till en normalt fungerande kollektivtrafik, både av tillgänglighetsskäl och av ekonomiska skäl, säger Almquist och fortsätter:   
– Med öppen framdörr blir flödet vid på- och avstigning mycket smidigare och ytan ombord för resenärerna ökar när avspärrningen fram tas bort, vilket också kommer bidra till en minskad smittspridning, avslutar Andreas Almquist.   

NÄR VI ÖPPNAT FRAMDÖRRARNA:   
* ...sker all påstigning genom framdörren och all avstigning i de bakre dörrarna (undantagen är endast linje 1 i Falkenberg).   
* ...blir allt utrymme ombord tillgängligt för resenärerna.   
* ...är föraren bakom skyddsglaset tillgänglig igen för att svara på frågor och sälja enkelbiljetter.   
* ...blir det enkelt att betala för resan genom att det då går att aktivera eller blippa sitt periodkort eller köpa en enkelbiljett av föraren.  

FOTNOT: 
Redan före den 1 mars kommer några enstaka bussar att köra med öppen framdörr. I de fallen har de trafikföretagen valt en annan lösning av skyddsglas eller i något fall en helt annan typ av förarskydd för just sina fordon, som sedan tidigare har godkänts.