Är det trångt ombord?

03 juli 2020 | Nyheter

Vi håller igång kollektivtrafiken för dig som behöver resa med oss. Vi kör så mycket trafik vi kan för att undvika att trängsel uppstår. 
Om det är möjligt, försök att undvika resa under rusningstider: 06:00-08:30 och 15:00-18:00 och under de tider och med de linjer vi anger nedan. För att underlätta för dig som behöver resa med oss, visar vi vilka busslinjer där det har uppstått trängsel under föregående vecka och där vi förväntar oss trängsel i någon omfattning under kommande vecka. 

Busslinje                          Tider                                

Halmstad    

 

Linje 2                              16:30 - 20:00

Linje 3                              17:00 - 19:00

Linje 19                            23:30 - 00.15

Linje 401                         15:15 - 22:30

Linje 340                         18:00 - 19:00

   
     

Varberg   

Linje 651                          16.00 - 17.30       

Falkenberg 
     

 

 

 

 

 

Uppgifterna uppdateras fredagar senast kl 13:00. Sammanställningen bygger på resandet under föregående vecka och en uppskattning av resandet kommande vecka. Trängseln kan alltså skilja vecka från vecka. Tack för att du bidrar till tryggare resor!
Senaste uppdatering: 
2020-07-31 kl. 10:45

 

 

Is it crowded on board?

We keep the public transport going for those who need to travel with us. We drive as much traffic as we can to avoid congestion.
If possible, try to avoid travel during rush hour: 06:00-08:30 and 15:00-18:00 and during the times we specify below.

Here we show which bus lines where congestion occurred during the previous week.

 

Bus line                             Time                                  Bus stop

Halmstad     

Line 2                              16:30 - 20:00

Line 3                              17:00 - 19:00

Line 19                            23:30 - 00.15

Line 401                         15:15 - 22:30

Line 340                         18:00 - 19:00

   
     

Varberg

Line 651                          16.00 - 17.30 

Falkenberg 
 

   

 

 

The information is updated on Fridays at 13:00. The compilation is based on travel during the previous week. The congestion can vary from week to week. Thank you for contributing to safer travel!
Latest update: 2020-07-31 kl. 10:45