Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Nyheter

18 mars 2020 | Nyheter

Avstängda säten förbättrar arbetsmiljön för förarna

Som ett led i att säkra kollektivtrafiken mot påverkan av coronaviruset, kommer några av Hallandstrafikens bussar att från idag onsdag, ha några enstaka säten avspärrade för att förstärka förarnas arbetsmiljö. Det handlar om säten närmast föraren, längst fram i bussen. 
-Det finns inga rekommendationer när det gäller kollektivtrafiken från t.ex. Folkhälsomyndigheten och vår trafik kör ännu så länge som planerat. Med den här åtgärden vill vi medverka till att förarnas arbetsmiljö förstärks och att vi tillsammans minskar risken för smittspridning i samhället och i förlängningen att kollektivtrafiken ska påverkas så lite som möjligt, säger Peter Gyllander, Hallandstrafikens presschef. 
Åtgärden med avstängda säten gäller från i dag och tillsvidare. Hallandstrafiken arbetar i stabsläge sedan en vecka och följer utvecklingen noga och nära och har regelbundna avstämningar med myndigheter och våra trafikföretag. 
Fler förändringar kan komma, även med kort varsel om utvecklingen så kräver. Informationen om detta finns i så fall alltid på vår hemsida. Men i nuläget går vår buss- och tågtrafik som planerat.