Chatta med oss!

04 oktober 2018 | Nyheter

Under några oktoberveckor kommer vi att testa och utvärdera en chatt på vår hemsida. Chatten är ett nytt verktyg för Hallandstrafiken.
-Syftet med chatten är att göra det ännu enklare och smidigare att ge snabba svar på våra resenärers vanligaste frågor. Med ytterligare en kanal ökar vi tillgängligheten och enkelheten, säger Yasmine Möllerström Henstam, kommunikationschef på Hallandstrafiken.

Redan idag finns flera kontaktvägar in till Hallandstrafiken, allt från telefon, till mail och Facebook. Chatten blir en ny snabb kanal med möjligheter till frågor och svar. Den vanligaste frågan till Hallandstrafiken är vad en resa kostar mellan två orter eller två hållplatser. För den typen av frågor är en chatt ett effektivt och snabbt verktyg. Under oktober kommer en testperiod att genomföras och sedan kan det bli ytterligare tester innan beslut fattas om vilken leverantör som väljs ut.
-Det måste fungera både för vår personal och för våra resenärer, så testerna är viktiga att genomföra, säger Yasmine Möllerström Henstam.