Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Nyheter

03 april 2020 | Nyheter

Frågor och svar om Corona

(For information in English, scroll further down the page.لمعلومات اكثر باللغة العربية رجاءاً تصفح الى اسفل الصفحة. )

Just nu är det många som hör av sig till oss med frågor kring Hallandstrafiken och Coronaviruset. Vi har full förståelse för att det kan uppstå många funderingar under rådande omständigheter. Därför har vi här sammanställt de vanligaste frågorna som vi får. 

En vanlig fråga vi får just nu är om det är gratis att åka buss, nu när framdörren är stängd och främre delen av bussen är avstängd. Svaret på den frågan är alltid nej! Du måste alltid ha en giltig biljett för din resa innan du kliver ombord på bussen.

 

Allmän kollektivtrafik - Buss och Tåg 

(längre ner finns frågor och svar om Serviceresor)


Hur agerar Hallandstrafiken kring coronaviruset? 

Hallandstrafiken följer noga utvecklingen och agerar utifrån den information och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.
 

Hur påverkas min resa? 

Kollektivtrafiken är en viktig samhällsfunktion och Hallandstrafiken upprätthåller kollektivtrafiken i den mån det är möjligt utifrån rådande omständigheter. I nuläget körs trafiken som vanligt, men vi har en beredskap för situationer som kan uppstå och om myndigheterna kommer med nya rekommendationer som påverkar kollektivtrafiken. I de fall personalbrist uppstår kan trafik ställas in med kort varsel. Men vår målsättning är att kollektivtrafiken ska köra som vanligt.  Sök för säkerhets skull alltid din resa i vår reseplanerare i mobilappen eller på hemsidan, för att se om din resa påverkas.

 

Bör jag avstå från att resa? 

Vi ber dig att överväga om du kan avstå från en resa, till exempel genom att arbeta hemifrån. Vi uppmuntrar dig också till att cykla eller gå istället, om det är möjligt. Om du reser ber vi dig att se över möjligheten att resa utanför rusningstrafik och att hålla avstånd till andra resenärer i den utsträckning det går. 

 

Varför kan jag inte gå på vid framdörrarna på bussarna? 

Från och med fredag den 20 mars kan du som reser behöva stiga ombord på region- och stadsbussar genom dörrarna i mitten eller längst bak i bussen. Även enstaka säten närmast föraren kan vara reserverade för att minska smittrisken för våra bussförare. Vi har gett våra trafikföretag möjligheten att vidta sådana åtgärder för att minska den oro som många förare känner så att förarna ska känna sig trygga och kan fortsätta utföra sitt viktiga arbete. Att stänga framdörren är inte något Folkhälsomyndigheten rekommenderar i dagsläget, men vi tar förarnas oro på största allvar. 

 

Kan jag köpa biljett ombord på bussen när framdörren är stängd?

Nej, du kan inte köpa din biljett ombord på bussen. Under rådande omständigheter är bussens främre del avstängd för att stärka förarens arbetsmiljö och för att minska smittspridningen av covid-19. Därför kan du inte köpa din biljett ombord på bussen. Du ska köpa din biljett innan du stiger ombord. 

 • Köp din enkelbiljett i vår app, i våra biljettautomater, hos våra kundservicebutiker eller återförsäljare.
 • Köp din biljett med reskassa i våra biljettautomater, hos våra kundservicebutiker eller återförsäljare.
 • Aktivera din väntande period eller enkelbiljett innan du stiger ombord.

 

Kan jag åka gratis bussarna med stängd framdörr, när det inte går att köpa eller aktivera sin biljett ombord på bussen? 

Nej! Du måste ha en giltig biljett innan du stiger ombord på bussen. Annars riskerar du en tilläggsavgift.

 

Kan jag köpa biljett på tågen?

Nej, du kan för tillfället inte köpa din tågbiljett ombord på Västtågen.

Ombordpersonalen kontrollerar fortfarande din biljett på samtliga av våra tåg genom att du som resenär tydligt håller upp ditt färdbevis.  

 • Köp din enkelbiljett i vår app, i våra biljettautomater, hos våra kundservicebutiker eller återförsäljare.
 • Köp din biljett med reskassa i våra biljettautomater, hos våra kundservicebutiker eller återförsäljare.
 • Aktivera väntande period, resa eller resdag hos våra återförsäljare och i våra kundservicebutiker.

 

Men jag då, som inte har någon mobil, bor långt bort från närmaste kundservicebutik och biljettautomat och alltid tidigare har kunnat aktivera mitt kort ombord. Hur ska jag göra?

När hela världen just nu påverkas av coronaviruset så kommer det att märkas i alla områden där smittan finns. Även i Halland, där samhällssmitta nu misstänks finnas. Som en följd av detta kommer de allra flesta av oss att tvingas till inskränkningar och vissa begränsningar i våra liv, på olika sätt och av olika grad. Såklart även ombord på Hallandstrafikens bussar.

Vi har tagit del av förarnas önskan om en mer smittsäker arbetsmiljö ombord och har i samråd med våra bussföretag stängt framdörren och den främre delen på vissa av bussarna. Detta för att hålla de samhällsviktiga förarna borta från smittrisker så långt det är möjligt. Därmed har vi bidragit till att förarna förblir friska och att bussarna kan fortsätta att köra som vanligt.


Vi är fullt medvetna om att den här förändringen innebär att några resenärer inte kommer att kunna köpa eller aktivera sin biljett ombord som vanligt. Vi hänvisar därför till våra andra säljställen, som mobilappen, kundservicebutikerna eller återförsäljare.

Med de förhållanden som råder just nu, så kommer vi inte att kunna lösa detta på något annat sätt. Detta är en effekt av coronasmittan som också innebär att det blir en påverkan i våra liv för väldigt många av oss. Vi vädjar om förståelse och respekt för detta. 

 

 

Vad kan jag som resenär göra för att minska smittspridningen?
 

 • Om du tillhör någon av riskgrupperna rekommenderas du att inte åka med kollektivtrafiken tillsvidare.

 • Res när du är frisk och symptomfri. Stanna hemma när du är sjuk.

 • Ombord på våra fordon rekommenderar vi att ni sprider ut er.

 • I övrigt ska du som resenärer följa Folkhälsomyndighetens råd om att skydda sig mot att bli sjuk eller att smitta andra, som att tvätta händerna ofta och att hosta eller nysa i armvecket. Besök 1177.se eller folkhalsomyndigheten.se för mer information.

 

Hur städar ni era fordon? 

För att minska risken för smittspridning städar trafikföretagen extra ombord.

 

Kan jag få tillbaka pengarna för min periodbiljett? 

Så länge vår kollektivtrafik fungerar som den ska så gör vi inga undantag till följd av coronaviruset. Om vår tjänst och vårt trafikutbud förändras avsevärt så kan vi hamna i ett annat läge där återköp kan bli aktuella. Det handlar då om större förändringar i trafiken som gör att man inte längre kan resa som vanligt.

Här kan du läsa om återlösen »

 

 

Serviceresor

Hur agerar Hallandstrafiken kring coronaviruset? 

Hallandstrafikens serviceresor (färdtjänst, sjukresor och skolskjuts samt närtrafik och anropsstyrd linjetrafik) tar situationen gällande Covid 19 på stort allvar och följer utvecklingen noga och följer rekommendationer från myndigheterna.

 

Vad ska jag som resenär tänka på? 

Av omsorg om dig och alla andra kunder som har behov av att resa med våra servicefordon ber vi dig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Följ de råd som Vårdguiden 1177 ger till dig som har behov av sjukresetaxi.
 • Tillhör du en riskgrupp, är äldre än 70 år eller är sjuk så är folkhälsomyndighetens rekommendation att du ska hålla sig hemma. Tänk därför noga inför du ska göra en färdtjänstresa i nuvarande situation.
 • Tvätta händerna ofta och hosta/nys i armvecket.
 • Håll avstånd då detta är möjligt.

Vi gör vårt bästa för att tillsammans med våra trafikföretag skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. För att vi ska lyckas är det viktigt att alla tar sitt ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Hur städas era fordon? 

Trafikföretagen utför försiktighetsåtgärder i form utav extra städning av fordonen och att förarna i en större omfattning använder handskar och även handrengöring.

Vissa av våra specialfordon kan vara utrustade med egen skyddsutrustning, så som t.ex. plast vid/bakom förarsätena.

 

Får jag åka en sjukresa om jag har Covid-19 eller visar symtom för viruset?

Inga personer som har bedömts enligt vården ha Covid-19 eller symptom som är så pass tydliga att provtagning behövs kommer tillåtas åka en sjukresa.

Detta för att minska risken för smittspridning både till föraren men även till andra kunder. Om du uppfyller symptom för detta ska du ta kontakt med 1177 för vidare information.

Kunder som tillhör en riskgrupp, och som EJ uppvisar symptom, kan efter vårdens uppmaning åka in för provtagning i preventivt syfte.

 

Hur många andra kunder kommer jag att resa tillsammans med på min resa med färdtjänst eller sjukresa?

Med anledning av Coronavirusets spridning och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddet inom Region Halland införs från och med måndagen den 6 april ensamåkning succesivt för sjukresor- och färdtjänst. Det innebär att varje resenär beställer sin resa som vanligt men reser ensam i fordonet. Rekommendationen påverkar inte dag- och omsorgsresor (DC/DV), skolskjuts, studieresor eller den anropsstyrda linjetrafiken och Närtrafik. Där gäller samma försiktighetsprincip som innan och samåkningen är begränsad.

 

Vad innebär ensamåkning för mig som resenär? 

Med ensamåkning innebär det att det endast är du som resenär, plus din eventuella ledsagare/medresenär, samt föraren som befinner sig i bilen samtidigt.

Införandet kommer ske succesivt med start på måndag den 6 april. Detta innebär att nya beställningar som görs kommer bokas som ensamåkning. För dig som omfattas av ensamåkningen och som redan har beställda resor så kommer dessa succesivt att ändras till ensamåkning, senast den 20 april skall resorna vara ombokade till ensamåkning.


För dig som ingår i en kategori som är undantagen av ensamåkning då har du kvar dina resor precis som innan dock med den åtgärd som redan är införd för vissa av dessa resenärer där samåkningen har begränsats till 2 resenärer per personbil och 2 eller fler i ett specialfordon (rullstolsbuss). I vissa delar av skolskjutsen främst till och från särskola kan det vara fler än 2 personer i bilen samtidigt.

 

Kan det vara längre väntetider än normalt just nu? 

Ja, ovanligt långa väntetider kan uppstå då ensamåkning innebär att fler resor ska utföras av samma antal fordon som tidigare när samåkning utgjort den större delen av utförandet av vår trafik. Därför uppmanas ni som resenär att även boka er hemresa i samband med beställningen av inresa särskilt om man inte har någonstans att vänta tryggt och säkert.


Vi hoppas att Du som resenär har överseende med detta då vi vidtar åtgärder för att just din resa skall bli så trygg och säker som möjligt under rådande omständigheter. Vi följer Folkhälsomyndighetes råd och därför kan ändringar ske med kort varsel och dessa meddelas då på vår hemsida www.hallandstrafiken.se eller via våra sociala kanaler.

 

Kan jag fortfarande sitta i framsätet? 

Kunder kommer i första hand hänvisas till att sitta i baksätet för att skydda förarens arbetsmiljö samt minimera att denna smittas och för vidare smitta till andra kunder. 

Kunder som har särskilt tillstånd och måste sitta i framsäte tillåts än så länge att sitta fram.

 

Vad gäller vid internetbokning och självservice? 

Du kan som resenär eller verksamhet fortfarande se resorna och avboka dem. Dock kommer funktionen att kunna boka sin resa vara avstängd tillsvidare.

 

 

 

Covid-19 (Coronavirus) Information


Many of our customers get in touch with us with questions about the Coronavirus. We understand given the circumstances that there are a lot of questions to be answered which is why we have compiled a FAQ over the most frequent questions our customers ask us.

The question our customers ask us the most is, if it is free to take the bus now, when the doors at the front of the bus are closed and the front end of the bus is sealed off and out of bounds? The answer to this is always no! You must always have a valid ticket before getting on the bus.

 


General public transportation – buses and trains

 

What actions has Hallandstrafiken taken regarding the coronavirus?

Hallandstrafiken carefully follows the progress and acts upon information and recommendations from the Public Health Agency of Sweden and other authorities.How is my journey effected?

Public transportation is an important social function and Hallandstrafiken maintains the public transportation according to the current circumstances. At the moment, the transportation works as per usual, but we are on standby for situations that may arise should the authorities come with new recommendations that affect the public transport.

In case staff shortages should occur, transportation can become cancelled at short notice. But our aim is to keep the public transportation going as normal. Just to make sure that your journey goes on schedule, check up on it in our app or in the travel planner on our website.
 


Should I refrain from travelling?

We ask you to consider if you can refrain from travelling, or example by working from home. If possible, take the bike or walk instead. If you have to travel, we ask you to consider the possibility of traveling outside rush hour and to keep distance to other travelers as much as possible. 
 


Why can’t I get on the bus through the doors at the front?

From the 20th of March and onwards, you can no longer get on the bus by using the doors at the front of the bus. Instead, use the doors at the back or in the middle of the bus. The seats closest to the driver maybe sealed off in order to create a safer working environment for our drivers and to prevent the risk of spreading the virus to them. We have given the bus companies the possibility to take the precautions they find necessary in order to protect their drivers from being infected, so that they feel safe in their place of work and so that they may continue to provide us with their important service.

 

Can I buy my ticket on the bus?

No, you can’t buy your ticket on the bus. Due to the circumstances, the front of the bus is out of bounds in order to give our drivers a safe, working environment and prevent them from being infected with covid-19. That’s why you can’t buy tickets on the bus. You must buy a ticket before getting on the bus.

 

What applies on the trains?

At the moment, you can’t buy tickets on the Västtåg train between Varberg-Borås. The conductor still checks your ticket on all our trains. Please hold up your ticket when the conductor approaches you.
 


How can I buy a ticket?
 

 • Buy single tickets in our app, ticket machines, at our retailers and in our customer service shops.

 • Buy tickets with the travel card at our retailers, customer service shops and in the ticket machines.
 • Activate a season ticket or single ticket before getting on board the bus.
   

I don’t have a smartphone and live far away from the nearest customer service shop, retailer and ticket machines and I have always been able to activate my travel card on the bus before. What am I supposed to do?

The whole world is feeling the effects of the coronavirus, even here in the county of Halland where cases have been confirmed. We are all forced to abide the by the restrictions implemented due to the situation, so even those restrictions on our busses.

We have listened to the drivers request for a safer working environment and have, after consulting with the bus companies, decided to lock the front door of the busses and have sealed off the very front of the busses to prevent our drivers from being infected. Keeping our drivers out of risk keeps them healthy so that they can continue driving our busses.

We are well aware that these changes may mean that some of our passengers are unable to purchase tickets or activate their travel cards on board as usual. That is why we refer you to other places where you can buy tickets, such as our retailers, customer service shops, ticket machines and preferably, our app. You must have a ticket before getting on the bus!

Unfortunately, given the circumstances, we are unable to solve this problem in any other way. It is a direct effect of the coronavirus which affects all of us in many ways. We appreciate your understanding and for respecting the situation.
 


Is it free to go on the bus now, when I can’t buy a ticket or activate my travel card?

No! You have to have a valid ticket or travel card before getting on the bus. Otherwise you will risk getting fined.
 


What precautions can I take to prevent spreading the virus?
 

 • If you belong to one of the risk groups, we recommend that you don’t travel with us until further notice.

 • Travel when you are healthy. Stay home if you feel unwell.

 • Generally speaking, passengers must follow the advice of the Public Health Agency of Sweden to avoid becoming infected yourself or infecting others. Like for instance, washing your hands often and thoroughly and coughing and sneezing in the bend of your arm. For more information please visit 1177.se or the Public Health Agency of Sweden – folkhalsomyndiheten.se

 

How do you clean your vehicles?

In order to prevent the spreading of the coronavirus, our bus and train companies clean their vehicles very thoroughly.
 


Can I get a refund for my monthly travel card?

As long as the public transport works as per usual, we make no exemptions because of the coronavirus. If however our range of services should decline considerably, and we find ourselves in a different situation, then refunding the monthly travel cards can become a possibility.

 

 

 

Travel services
 

What actions has Hallandstrafiken taken regarding the coronavirus?

Hallandstrafiken travel services (trips for special needs, health care, school busses and call controlled traffic) takes the situation with Covid-19 very seriously. Hallandstrafiken follows the progress carefully as well as the development of new recommendations from the authorities.
 


What should I, as a passenger, think about?

Taking yourself and others who need to travel with our service trips, into consideration, we ask you to kindly follow the recommendations of the Public Health Agency of Sweden.
 

 • Follow the recommendations given by Vårdguiden 1177 (Swedish health guidance service) when needing to travel with health care service transportation.
 • If you belong to a risk group and are over the age of 70 years or you are ill, the Public Health Agency recommends that you stay home. Think therefore very carefully about if you really must travel with our service trips during the current situation.
 • Wash your hands thoroughly and often. Cough and sneeze in the bend of your arm.
 • Keep a distance as much as possible

 

We do our uttermost, together with the passenger transport companies, to ensure you as safe a journey as possible under the prevailing circumstances. In order for us to do that, we ask you to take responsibility and abide by the recommendations from the Public Health Agency. 
 


How do you clean your vehicles?

Our passenger transport companies carry out necessary precautionary measures in the form of extra thorough cleaning. The drivers are using gloves more often than before and even hand cleaning solutions.

Certain special needs vehicles may be equipped with protective equipment, like for example a transparent plastic shield at the drivers seat.
 


Can I still travel with a health care service trip if I have Covid-19 or show symptoms of the virus?

If you have, according to the health care/doctors, Covid-19 or if the symptoms you have are so apparent that you need to be tested, you will not be allowed to travel with our travel services. This is to prevent the spread of Covid-19 both to the driver but also to passengers. If you have symptoms you will need to contact the health care line, 1177 for more information on what you should do.

Passengers who belong to a risk group but do not show symptoms, may be encouraged by the health care to go and get tested as a preventive measure.How many other passengers will I be traveling with?

Starting on Monday the 6th of April, passengers traveling with health care and special needs transportation, will be the only passenger in the vehicle. This is due to the continuous spreading of the Coronavirus and the recommendations from the Public Health Agency of Sweden and the contagious disease control institute in the Region of Halland. This means that passengers book their journey as per usual but travel alone. These recommendations do not affect other travel services such as call controlled traffic, local traffic, school busses etc. In these cases the same precautions as before apply.
 


What does solo travel mean for me as a passenger?

Traveling solo means that there is only yourself, your guide if you have one, and the driver in the vehicle.

This new recommendation that we are to follow, will be introduced successively starting on Monday the 6th of April. It means that new bookings will be booked as a solo trip. For passengers who are eligible for solo trips and who have booked before this date, these bookings will be changed successively to solo trips, at the latest by the 20th of April.

For passengers who are in a category which is exempt of the solo traveler recommendation and who have already booked, your booking will remain the same but with the same measures taken as before where travelling with others has been limited to two people per car or two people or more in a special mini bus for wheelchairs. For taxis taking children to school, mainly to schools for children with special needs, there may be more than two passengers at the same time.

Longer waiting time than usual is to be expected which is due to the same number of vehicles doing more trips as solo travel vehicles. Health care and special needs transportation makes for the greater part of our travel services. Please book your journey back at the same time as you book your outbound journey which is especially important if you don’t have anywhere safe to wait.

We hope that you, as the customer, can overlook and understand the situation as these precautions have been taken for your health and safety. We follow the advice given buy the Public Health Agency and therefore changes may be made at short notice, so please keep an eye out on our website www.hallandstrafiken.se and on our Facebook page for the latest information.Can I still sit in the front seat?

Passengers will be kindly asked to travel in the back seats in order to provide the driver with a safe working environment, to prevent the driver from being infected and from the driver infecting others.

Passengers who hold a special permit and must sit in the front, will still be able to do so.
 


Can I still do Internet booking and self-service online? 

As a passenger or business you can still see your bookings and cancel them, but the booking function will be closed until further notice. 

 

معلومات حول
Hallandstrafiken و Corona

في الوقت الحالي ، يتصل بنا الكثير من الناس لطرح أسئلة حول مواصلات هالاند وفيروس كورونا. لدينا فهم كامل بأن العديد
.من الأفكار قد تنشأ في ظل الظروف السائدة. لذلك قمنا بتجميع أكثر الأسئلة شيوعًا التي نتلقاها هنا
السؤال الشائع الذي نواجهه الآن هو ما إذا كان ركوب الحافلة أمرًا مجانيًا ، والآن بعد إغلاق البا ب الأمامي وإغلاق مقدمة
.الحافلة. الجواب على هذا السؤال هو دائما لا! يجب أن يكون لديك دائمًا تذكرة صالحة لرحلتك قبل الصعود إلى الحافلة


النقل العام - الحافلات والقطارا ت
(فيما يلي أسئلة وأجوبة حول رحلات الخدمة)

كيف يتعامل مواصلات هالاند مع فايروس كورونا؟
يقوم مواصلات هالاند بمراقبة التطورات عن كثب وتعمل على أساس المعلومات والتوصيات التي تأتي من
.هيئة الصحة العامة والسلطات المسؤولة الأخرى


كيف تتأثر رحلتي ؟

النقل العام هو وظيفة اجتماعية مهمة ويحافظ على النقل العام إلى أقصى حد ممكن على أساس الظروف السائدة. في الوقت
الحاضر ، يتم تشغيل حركة المرور كالمعتاد ، ولكن لدينا الاستعداد للحالات التى قد تنشأ وإذا قدمت السلطات توصيات جديدة
تؤثر على النقل العام. في الحالات التي يحدث فيها نقص في الموظفين ، يمكن إلغاء حركة المرور في غضون مهلة قصيرة.
لكن هدفنا هو أن تعمل وسائل النقل العام كالمعتاد. من أجل الأمان ، ابحث دائمًا عن رحلتك في مخطط السفر الخاص بنا في
.تطبيق الهاتف المحمول أو على موقع مواصلات هالاند ، لمعرفة ما إذا كانت رحلتك قد تأثرت.

 

هل يجب علي الامتناع عن السفر؟
نطلب منك التفكير فيما إذا كان يمكنك التخلي عن رحلة ، على سبيل المثال ، من خلال العمل من المنزل. نحن نشجعك أيضًا على ركوب الدراجة أو المشي بدلاً من ذلك ، إن أمكن. إذا كنت مسافرًا ، نطلب منك النظر في إمكانية السفر خارج حركة مرور ساعة الذروة والحفاظ على المسافة إلى المسافرين الآخرين إلى أقصى حد ممكن.


لماذا لا أستطيع الصعود من الباب الأمامي للحافلة؟

بدءاً من يوم الجمعة 20 مارس ، قد تحتاج إلى ركوب الحافلات الإقليمية وحافلات المدينة  من خلال الأبواب في المنتصف أو
في الجزء الخلفي من الحافلة. حتى المقاعد الفردية الأقرب للسائق يمكن حجزها لتقليل خطر الإصابة لساقئين الحافلا ت لدينا. لقد
منحنا شركات النقل لدينا الفرصة لاتخاذ مثل هذه التدابير للحد من القلق الذي يشعر به العديد من السائقين لكي يشعر السائقون
بالأمان ويمكنهم الاستمرار في أداء عملهم المهم. إغلاق الباب الأمامي ليس أمرًا توصي به وكالة الصحة العامة في الوقت
.الحاضر ، لكننا نأخذ مخاوف السائقين على محمل الجد.

 

متى وفي أي منطقة تفتح الأبواب الأمامية؟
نعمل حاليًا على تركيب زجاج شبكي في الكابينة على متن حافلاتنا. بهذا الإجراء ، نريد المساعدة في تقليل انتشار فيروس كورونا. نريد تحسين بيئة العمل لسائقينا ونريدك أن تشعر بالأمان أثناء السفر معنا. الطموح من تركيب زجاج شبكي هو أن نكون قادرين على فتح الأبواب الأمامية للحافلات مرة أخرى. عندما يتم الانتهاء من زجاج شبكي في حافلات كافية في منطقة واحدة ، نعود إلى فتح الأبواب الأمامية لحافلاتنا.

في 8 مايو ، فتحت الأبواب الأمامية لجميع حافلاتنا تقريبًا في جنوب هالاند ، مع بعض الاستثناءات. على سبيل المثال ، الحافلات في لاهولم والحافلات الخضراء ، والتي استمرت في الصعود عبر الباب في الوسط أو في الخلف

 

كيف يمكنني معرفة ما إذا كان ينبغي عليّ الوقوف على الباب الأمامي أم لا؟
إذا تمكنت من الدخول من الباب الأمامي أم لا ، يمكنك بسهولة رؤية الباب الأمامي. إذا كانت هناك ملاحظة تشير إلى الباب الخلفي ، فلا يزال الباب الخلفي ينطبق على هذه الحافلة.

 

هل يمكنني شراء تذكرة في الحافلة إذا كان الباب الأمامي مفتوحًا؟
يمكنك شراء تذكرتك مع بطاقة الرصيد على متن الحافلة. يمكنك ايضًا تفعيل بطاقتك أو رحلتك. يمكنك أيضًا إظهار تذكرتك التي تم شراؤها مسبقًا على متن الحافلة وابرازها للسائق .

ومع ذلك ، لا يزال لا يمكنك شراء تذكرتك على متن الحافلات ببطاقة البنك! إذا كنت ترغب في الدفع لرحلتك عن طريق بطاقة الائتمان ، فإننا نحيلك إلى تطبيقنا ، أو آلات التذاكر لدينا ، أو متاجر خدمة العملاء أو لدى الموزعين.

 

هل يمكنني شراء تذكرة في الحافلة إذا تم إغلاق الباب الأمامي؟
لا ، لا يمكنك شراء تذكرتك على متن الحافلة. في ظل الظروف السائدة ، يتم إغلاق الجزء الأمامي من الحافلة لتعزيز بيئة عمل السائق وتقليل انتشار العدوى لفايروس كوفيد 19. لذلك ، لا يمكنك شراء تذكرتك على متن الحافلة. يجب عليك شراء تذكرتك قبل الصعود إلى الطائرة.

اشتر تذكرتك الفردية في تطبيقنا ، في آلات بيع التذاكر الخاصة بنا ، من متاجر خدمة العملاء أو الموزعين.
قم بشراء تذكرتك مع نقود السفر في ماكينات بيع التذاكر الخاصة بنا ، في متاجر خدمة العملاء أو الموزعين.
 تنشيط فترة الانتظار الخاصة بك أو التذكرة قبل الصعود إلى الحافلة.

 

هل يمكنني الذهاب مجانًا في الحافلات التي أغلقت الباب الأمامي ، عندما يتعذر شراء أو تنشيط التذكرة على متن الحافلة؟
لا! يجب أن يكون لديك تذكرة صالحة قبل الصعود إلى الحافلة. وإلا فإنك تخاطر برسوم إضافية.

 

هل يمكنني شراء تذكرة في القطارات؟
لا ، لا يمكنك حاليًا شراء تذكرة القطار الخاصة بك على متن Västtågen.

لا يزال الموظفون الموجودون على متن الحافلة يتحققون من تذكرتك في جميع قطاراتنا من خلال ابرازك كمسافر بطاقة السفرالخاصة بك.

اشتر تذكرتك الفردية في تطبيقنا ، في آلات بيع التذاكر الخاصة بنا ، من متاجر خدمة العملاء أو المزوعين.
قم بشراء تذكرتك مع نقود السفر في ماكينات بيع التذاكر الخاصة بنا ، في متاجر خدمة العملاء أو الموزعين.
قم بتنشيط فترة الانتظار أو يوم السفر أو السفر لدى الموزعين أو في متاجر خدمة العملاء.


لكن ماذا عني، الذي ليس لدي هاتف محمول ، أعيش بعيدًا عن أقرب متجر لخدمة العملاء وماكينة بيع
التذاكر وكنت دائمًا قادرًا على تنشيط بطاقتي على متن الحافلة. كيف أفعل؟

عندما يتأثر العالم بأسره حاليًا بفايروس الكورونا ، سيتم ملاحظته في جميع المناطق التي توجد فيها العدوى. حتي في هالاند
حيث يشتبه الآن في انتقال العدوى العامة. ونتيجة لذلك ، سيضطر معظمنا إلى فرض قيود وقيود معينة في حياتنا ، بطرق
.مختلفة وبدرجات متفاوتة. بالطبع أيضًا ، على متن الحافلات


لقد لاحظنا رغبة السائقين في بيئة عمل أكثر اماناً ضد العدوى على متن الحافلات ، وبالتشاور مع شركات الحافلات لدينا ،
أغلقوا الباب الأمامي للحافلة. وذلك لإبعاد السائقين المهمين اجتماعيًا عن مخاطر العدوى قدر الإمكان. وهكذا ، ساعدنا السائقين
.على البقاء بصحة جيدة وأن الحافلات يمكن أن تستمر في العمل كالمعتاد


نحن ندرك تمام الإدراك أن هذا التغيير يعني أن بعض المسافرين لن يتمكنوا من شراء أو تفعيل تذكرتهم على متن الحافلة
كالمعتاد. لذلك نشير إلى نقاط البيع الأخرى ، مثل تطبيق الهاتف المحمول أو متاجر خدمة العملاء أو متاجرنا. للحصول على
!تذكرة صالحة ،لانه يجب أن يكون لديك تذكرة فعالة قبل الصعود إلى الحافلة


مع الظروف السائدة حاليًا ، لن نتمكن من حل هذه المشكلة بأي طريقة أخرى. هذا هو تأثير عدوى الكورونا، مما يعني أيضًا أنه
سيكون له تأثير على حياتنا لكثير منا وبدورنا نناشد فهم واحترام هذا.


كمسافر ، ماذا يمكنني أن أفعل للحد من انتشار العدوى ؟

.إذا كنت تنتمى إلى أي من مجموعات الخطر ، ننصحك بعدم السفر بوسائل النقل العام حتى إشعار آخر •
.ًالسفر عندما تكون بصحة جيدة وخالية من الأعراض. ابق في المنزل عندما تكون مريضا •
.على متن مركباتنا نوصي بالانتشار والجلوس على مسافات متباعدة
بخلاف ذلك ، يجب عليك ، كمسافر ، اتباع نصائح وارشادات هيئة الصحة العامة بشأن حماية نفسك من المرض أو عدوى •
الآخرين ،
أو مثل غسل يديك بشكل متكرر والسعال أ و العطس في طية الذراع. قم بزيارة   1177
folkhalsomyndighet.se .لمزيد من المعلومات


كيف تنظف الحافلات؟

.للحد من مخاطر العدوى ، تقوم شركات النقل بالتنظيف بدقة اكثر داخل الحافلات


هل يمكنني استرداد المال للبطاقة الشهرية الخاصة بي؟

طالما أن وسائل النقل العام لدينا تعمل بشكل صحيح ، فإننا لا نضع استثناءات نتيجة لفايروس الكورونا. إذا تغيرت خدمتنا
ومجموعة خدماتنا بشكل كبير ، فقد ينتهي بنا المطاف في موضع آخر حيث قد تكون عمليات إعادة الشراء ذات صلة. ثم يتعلق
.الأمر بتغييرات كبيرة في حركة المرور مما يعني أنه لايكون مثلا بالامكان السفر كالمعتاد

 

خدمات السفر

كيف يعمل مواصلات هالاند حول فايروس كورونا ؟

تأخذ رحلات خدمة مواصلات هالاند (خدمات السفر ، ورحلات المرض ، والتحويلات المدرسية ، بالإضافة إلى الخدمات
(المجدولة المحلية التي يتم التحكم فيها عن طريق المكالمة
الوضع فيما يتعلق ب فايروس كورونا على محمل الجد وتتبع التطورات عن كثب وتتبع التوصيات من السلطات.


كيف تتأثر رحلة خدمتي ؟

في الوقت الحالي لا توجد توصيات من السلطات فيما يتعلق برحلات الخدمة ولا توجد قيود في الوقت الحالي حتى تتمكن من
:حجز الرحلة باستثناء التوضيح والإجراءات على النحو التالي


ما الذي يجب أن أفكر فيه كمسافر؟

مراعاتاً لشأنك ولجميع العملاء الآخرين الذين يحتاجون إلى السفر مع مركبات الخدمة الخاصة بنا ، نطلب منك اتباع توصيات
.هيئة الصحة العامة
.اتبع النصيحة التي يقدمها دليل العناية 1177 إلى أولئك الذين يحتاجون خدمات رحلات المرض •
إذا كنت تنتمي إلى مجموعة معرضة للخطر ، أو أكبر من 70 عامًا أ و مريضًا ، فإن توصية هيئة الصحة العامة هي البقاء •
.في المنزل. لذلك ، فكر جيدًا قبل القيام برحلة خدمة سفر في الوضع الحالي
.اغسل يديك باستمرار والسعال / العطس في طية الذراع •
.حافظ على مسافة بينك وبين الاخرين حيثما أمكن •
نحن نبذل قصارى جهدنا مع شركات المرور لدينا لإنشاء رحلات آمنة قدر الإمكان في ظل الوضع السائد. لكي ننجح ، من
.المهم أن يتحمل الجميع مسؤوليتهم ويتبعوا توصيات هيئة الصحة العامة


كيف تنظف السيارة؟

تقوم شركات المواصلات الناقلون باتخاذ إجراءا ت احترازية عن طريق تنظيف إضافي للمركبات وأن السائقين يستخدمون
.القفازات إلى حد كبير وكذلك تنظيف اليدين
قد تكون بعض مركباتنا الخاصة مجهزة بمعدات الحماية الخاصة بنا ، مثل بلاستيك عند / خلف مقاعد السائق.


هل يمكنني الذهاب في رحلة مرضية إذا كان لدي الفايروس أو ظهرت أعراض الفايروس؟

لن يتم السماح لأي شخص تم تقييمه وفقًا للرعاية الصحية بإصابته بفايروس كورونا أو أعراض واضحة للغاية حيث يلزم أخذ
.العينات في رحلة مرضية
وذلك لتقليل خطر انتشار العدوى لكل من السائق ولكن أيضًا للعملاء الآخرين. إذا كنت تعاني من أعراض هذا ، فيرجى
.الاتصال برقم 1177 للحصول على مزيد من المعلومات
يمكن للعملاء الذين ينتمون إلى مجموعة خطر والذين لا تظهر عليهم أعراض ، بناءً على طلب مقدم الرعاية الصحية ،
الخضوع لأخذ العينات لأغراض وقائية
 

كم عدد العملاء الآخرين الذين سأسافر معهم ؟

ستبدأ مواصلات هالاند كإجراء وقائي ، في الحد من عدد العملاء الذين يسافرون في المركبات ، وخاصة سيارات الركاب. سيتم
.تقديم هذا شيئاً ف شيئاً ويعني أن الوضع الطبيعي هو أنك ستتشارك برحلتك مع عميل اخر خلال رحلتك.
.لن يتم تقييد المركبات الخاصة (حافلات الكراسي المتحركة) في البداية لأنك كعميل فعلياً تجلس في اماكن متباعدة.
سيتم تنفيذ الرحلات الفردية حيث يجلس المزيد من العملاء في السيارة حيث هناك حاجة لاستمرارية قوية على سبيل المثال.
.رحلات من وإلى المدرسة الخاصة


ماذا يعني السفر بالمفرد لي كمسافر ؟

يعني السفر بمفردك أنك فقط الوحيد المسافر ، بالإضافة إلى رفيقك المحتمل او زميلك ، بالإضافة إلى السائق الموجود في
.السيارة في نفس الوقت
ستكون البداية اعتبارًا من يوم الاثنين 6 أبريل. هذا يعني أنه سيتم حجز الطلبات الجديدة التي تم إجراؤها في رحلة فردية.
بالنسبة لأولئك الذين تغطيهم الرحلة المنفردة والذين حجزوا بالفعل رحلات ، سيتم تغييرها على التوالي إلى السفر الفردي ،
.بحلول 20 أبريل ، سيتم حجز جميع الرحلا ت للسفر الفردي.
بالنسبة لأولئك الذين هم في فئة معفاة من السفر بمفردهم ، فإن لديهم رحلاتهم تمامًا كما كان من قبل ، ومع ذلك ، مع الإجراء
الذي تم تقديمه بالفعل لبعض هؤلاء المسافرين حيث يقتصر النقل على مسافرين لكل سيارة ركاب و 2 أو أكثر في سيارة خاصة
حافلة مخصصه لمقاعد كرسي متحرك) في بعض أجزاء التوصيل المدرسي يتم التوصيل من وإلى المدرسة الخاصة)
.يمكن
أن يكون هناك أكثر من شخصين في السيارة في نفس الوقت


هل يمكن أن تكون أوقات انتظار أطول من المعتاد الآن؟

نعم، يمكن أن تحدث أوقات انتظار طويلة بشكل غير معتاد عند السفر بالمفرد مما يعني أنه يجب القيام بمزيد من الرحلات
بنفس عدد المركبات كما كان من قبل عندما يشكل السفر معًا الجزء الأكبر من تنفيذ حركة المرور الخاصة بنا. لذلك ، بصفتك
.مسافرًا ، فأنت مدعو أيضًا لحجز رحلة عودتك بنفس الوقت مع حجز السفر خاصة إذا لم يكن لديك مكان للانتظار بأمان.
نأمل أن تكون أنت ، كمسافر ، متعاطف مع هذا لأننا نتخذ خطوات لجعل رحلتك آمنة ومأمونة قدر الإمكان في ظل الظروف
السائدة. نتبع نصيحة هيئة الصحة العامة ، وبالتالي يمكن إجراء التغييرات في غضون مهلة قصيرة ، ثم يتم الإعلان عن هذه
التغييرات على موقعنا الإلكتروني
www.hallandstrafiken.se أو عبر شبكات تواصلنا الاجتماعية .


هل يمكنني الجلوس في المقعد الأمامي ؟

سيحال العملاء في الدرجة الاوى إلى الجلوس في المقعد الخلفي لحماية بيئة عمل السائق وتقليل الاصابة ونشر العدوى الى
العملاء.
لا يزال يسمح للعملاء الذين لديهم تصريح خاص ويجب عليهم الجلوس في المقعد الأمامي بالجلوس في الأمام .
 

ما الذي ينطبق على الحجز عبر الإنترنت والخدمة الذاتية؟

كمسافر أو مكان عمل ، لا يزال بإمكانك رؤية الرحلات وإلغائها. ولكن ، ميزة خدمة حجز الرحلات ستكون مغلقة حتى إشعار
آخر