Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

23 september 2021 | Nyheter

Den tillfälliga enkelbiljetten tas bort

Nu kan du återigen köpa din biljett ombord på de flesta av våra bussar. Därför tar vi bort den tillfälliga enkelbiljetten, som var en tillfällig lösning när du inte kunde köpa din biljett ombord.

Sista dagen för dig att köpa den tillfälliga enkelbiljetten är den 30 september. Biljetter som är köpta fram till dess kan användas ombord till och med den 31 oktober. Därefter är den tillfälliga enkelbiljetten inte längre giltig som biljett i vår trafik. Om du har överblivna biljetter går det bra att lösa in dessa i våra kundservicebutiker.