Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Nyheter

22 februari 2021 | Nyheter

Ökad kundnöjdhet för serviceresor

Trots pandemin, och ett kraftigt minskat resande, ökar kundnöjdheten för serviceresor. Det är ett kvitto på att våra kunder känner sig nöjda och trygga med de insatser som gjorts för att anpassa verksamheten efter pandemins förutsättningar. 

Enligt ANBARO-mätningen för 2020 var 92 procent (+ 2 procent) av de tillfrågade nöjda med hur Hallandstrafikens Beställningscentral hanterade beställningen av resan. 94 procent (+ 1 procent) var nöjda med föraren.  

Under 2020 utfördes ca 550 000 serviceresor vilket är en minskning med cirka 22 procent jämfört med 2019. 

Resultat från undersökningen:
Punktlighet: 96,5 % (+0,5 % från 2019)
Nöjdhet med beställningen: 92 % (+2 %)
Nöjdhet med föraren: 94 % (+1 %)

Undersökningen ANBARO:
Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning. Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon, dagen efter genomförd resa. Hallandstrafiken genomför genom ANBARO 2500 intervjuer per år.

Färdtjänst, sjukresor och skolskjuts kallas gemensamt för serviceresor i kollektivtrafiken.