Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

07 december 2018 | Nyheter

Fler helgturer med Krösatåget från Halmstad

När det blir vinter i tidtabellen på söndag den 9 december blir det fler helgturer med Krösatåget på HNJ-banan (Halmstad-Nässjö järnvägar) till och från Halmstad C.
Det blir två nya helgturer från Halmstad C och två nya helgturer till Halmstad C. Sammanlagt finns det nu fem avgångar och fem ankomster på Halmstad C på lördagar och fyra avgångar från Halmstad C och fem ankomster till Halmstad C på söndagar. Den nya tidtabellen ger en bättre spridning av turutbudet och fler attraktiva resmöjligheter under helgerna.
Den 9 december justeras också start-och slutdestinationerna för Krösatågen till och från Halland under vardagar. Detta för att bättre motsvara resenärernas önskemål. Under morgon- och eftermiddagsavgångarna får fler tåg Jönköping som destination för arbetspendlingen. Medan fler tåg går mot Nässjö C dagtid och kvällstid för resande vidare till exempel mot Mälardalen och Stockholm. I övrigt sker inga förändringar i tidtabellen i trafiken under vardagarna.

Resandet med Krösatåget på HNJ-banan i Halland ökar. Ökningstakten hittills under 2018 jämfört 2017 ligger,
räknat på helår, på knappt 30 procent. Årsresandet på HNJ-banan i Halland uppskattas till drygt 145 000 resor, vilket är en ökning med drygt 30 000 resor. De nya tiderna finns i Hallandstrafikens Reseplanerare i mobilappen och på hemsidan. 

Förresten, du vet väl att Krösatågen har en egen Fan Club på Facebook? Om inte...kolla här: