Förändrade rabattsatser

07 december 2017 | Nyheter

Sänkt rabatt för reskassa och höjd rabatt i appen från december.

I december kommer Hallandstrafiken göra en prisjustering för 2018. Prisjusteringen innebär en höjning av samtliga biljettpriser på mellan 0,5-1,5 procent. Där utöver sänks rabatten på reskassa till 15 procent, medan rabatten i vår app höjs till 15 procent. Den nya taxan gäller från den 10 december 2017.

Förändrade rabattsatser

Anledningen till att vi sänker rabatten på reskassa och höjer den i appen är att vi på sikt vill förenkla övergången till kommande biljett- och betalsystem. I det nya systemet kommer appen att vara central både som försäljnings- och kommunikationskanal. Med ett nytt biljett- och betalsystem får vi möjligheten att förbättra för dig som kund och utveckla tjänster som gör det enklare att resa med oss. Vi vill att du som kund ska kunna köpa din biljett, planera din resa och få snabb och relevant trafikinformation oavsett var du befinner dig, något som vi vet är efterfrågat vid exempelvis trafikstörningar.

Fördelar med appen

Det finns flera fördelar med att köpa enkelbiljett i vår app. Förutom att rabatten nu höjs från december, finns det även fördelar med att du inte behöver låsa upp några pengar i appen. Dessutom kan du använda dig av redan existerande tjänster så som att enkelt söka din resa och få reseförslag, trafikinformation och se var bussen befinner sig. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla innehållet i appen.

Under 2018 kommer vi lansera en ny app som blir ett första steg mot ett nytt biljett- och betalsystem. I december 2019 är det planerat att det nya biljett- och betalsystemet helt och hållet ersätter nuvarande system.