Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

02 februari 2019 | Nyheter

Nya tider på linje 145 från måndag 4 februari

Ska du åka med linje 145 till eller från Växjö? Från måndag 4 februari, har Länstrafiken Kronoberg och Hallandstrafiken justerat tiderna i tidtabellen. Bland annat har de flesta turerna från Halmstad (och övriga hållplatser efter linjen) tidigarelagts med en till fem minuter. Ankomsterna till Halmstad påverkas också och senareläggs med mellan 3 och 10 minuter.

Sök i Reseplaneraren i mobilappen eller på hemsidan hur just din resa påverkas av justeringen. Söker du din resa med linje 145 i Reseplaneraren på hemsidan är det viktigt att du bockar i rutan ”Utanför Halland”, även om du bara ska resa inom Halland. Tiderna på linje 145 justeras bland annat för att vara anpassade efter trafikförändringar i Växjö.
Förändringarna gäller från måndag den 4 februari och tillsvidare.