Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

04 februari 2020 | Nyheter

Fortsatt ökat resande - 20 miljoner resor med Hallandstrafiken under 2019

Resandet med kollektivtrafiken i Halland fortsätter att öka. Under 2019 passerade resandet för första gången någonsin 20 miljoner gjorda resor. Resandet ökade under 2019 med 2,1 procent och har sedan 2010 ökat med 36 procent.
-Vi fortsätter glädjande nog att öka resandet i Halland och har nu passerat över 20 miljoner resor på ett år. Takten på ökningen är något lägre än under de senaste åren, men ökningen fortsätter och det är förstås både glädjande och bra för expansiva Halland. En ökning med fem procent per år är ett högt satt mål och för 2019 nådde vi tyvärr inte ända fram, säger Gösta Bergenheim, ordförande i Hallandstrafikens styrelse.

De senaste tre åren har resandet årligen ökat med cirka fem procent. Skälen till att ökningstakten sjönk under 2019 är troligen flera, även om hela analysen ännu inte klar.
-Men vi ser redan nu att det statligt subventionerade Sommarlovskortet bidrog till en kraftig ökning av sommarresandet 2018. 2019 när Sommarlovskortet inte fanns, minskade resandet under sommarperioden. Den minskningen bidrar till att vi inte ökar lika mycket under 2019, säger Andreas Almquist Hallandstrafikens VD.
Jämfört med 2017, dvs. före Sommarlovskortet har resandet ökat med 7,3 procent.
Resandet med tåg fortsätter att öka, framför allt på Västkustbanan. Under 2019 gjordes 5,4 miljoner tågresor på Västkustbanan (Öresundståg, Västtågen Varberg-Göteborg, Pågatågen Halmstad-Helsingborg). Jämfört med 2018 är det en ökning med 7,5 procent. På Kungsbackapendeln blev ökningen 6,7 procent på 2 602 793 resor (2 439 821). Samtliga tågstationer i Halland visar också på ett ökat resande. 
-Turutbudet har ökat med kompletterande avgångar med Västtågen mellan Varberg-Göteborg vilket förstås gynnat pendlandet här, säger Andreas Almquist.
Det är busstrafiken i länet som bromsar ökningstakten i resandet.
-Alla siffror är inte genomarbetade ännu men vi ser att minskningen sker i busstrafiken och vi vet att mycket av resandet med Sommarlovskortet skedde med buss under 2018, så svaret finns förmodligen där. Men vi behöver mer tid att analysera siffrorna för att se hela svaret, säger Andreas Almquist.
Resandet med regionbussarna minskar med 2,1 %, stadsbussarna i Halmstad med ungefär lika mycket och stadsbussresandet i Falkenberg minskar med en procent. I Varberg fortsätter dock den kraftiga resandeökningen, den blev fem procent under 2019.
-Den stora linjeomläggningen från 2015 med två genomgående linjer och med passning till Öresundståget fortsätter att ge effekter på resandet i Varberg. Ökningen på över fem procent under förra året är förstås väldigt glädjande, säger Andreas Almquist.
Marknadsandelen för Hallandstrafiken är fortsatt rekordhög. Den ligger kvar på samma nivå som 2018, på 18,1 procent. Aldrig tidigare har den varit så hög.
-Man kan se marknadsandelen på två sätt. Dels glädjande att vi ligger på rekordnivå, dels vilken potential det finns bland de som inte väljer att resa med kollektivtrafiken, avslutar Andreas Almquist.
Resandeutveckling i Halland 2019:
Totalt antal resor: 20 049 863 resor (19 629 075) +2,1%
Regionbusstrafik: 5 376 935 resor (5 491 826) -2,1%
Halmstad stadsbuss: 4 302 321 (4 404 999) -2,3%
Varberg stadsbuss: 860 255 (819 594) 5,0%
Falkenberg stadsbuss 556 150 (561 734) -1,0%
Kungsbacka 533 696 (523 390) +2,0%
Totalt resande, (Öresundståg, Västtågen Varberg-Göteborg och Halmstad-Helsingborg):
5 414 845  (5 036 061) +7,5 procent
På- och avstigande på tågstationerna i Halland, per vardag 2019 (2018) (Öresundståg, Västtågen Varberg-Göteborg och Halmstad-Helsingborg):
Halmstad 5 475 (5 213)
Varberg 4 991 (4 855)
Kungsbacka (exkl. Kungsbackapendeln) 2 829 (2 739)
Falkenberg 2 560 (2 499)
Åsa 1 241 (1 189)
Laholm 741 (729)