Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Nyheter

13 februari 2019 | Nyheter

Fortsatt ökat resande med Hallandstrafiken

VIDEO: För tredje året i rad ökar resandet med Hallandstrafiken med över fem procent. Under 2018 gjordes totalt 19,6 miljoner resor, en ökning med 5,1 procent. Även marknadsandelen* ökade under 2018, till 18,1 procent.

-Ytterst handlar det om vårt bidrag till ett hållbart Halland och för oss handlar det om att vi når målen för vår verksamhet med en förstärkning av marknadsandelen och ökat resande. Marknadsandelen har till exempel ökat med över sex procentenheter sedan 2010, från 11,7 procent till 18,1 procent för 2018, säger Gösta Bergenheim, Hallandstrafikens ordförande.

 

-Marknadsandelen ökade med 1,5 procent under 2018, från 16,6 procent till 18,1 procent, vilket innebär att vi passerade målet på 17 procent. Potentialen för framtiden är stor och de här siffrorna visar att vi är på rätt väg. När vi senare kommer med nya och enklare biljetter, en modern mobilapp och framtida justeringar i linjenätet står vi väl rustade för framtidens utmaningar att fortsätta utveckla kollektivtrafiken i Halland. När Hallandstrafiken ökar och blir starkare bidrar vi alla till ett mer hållbart Halland, säger Andreas Almquist, vd för Hallandstrafiken.

Resandet på Västkustbanan fortsätter att öka. Jämfört med 2017 är ökningen 3,8 procent. 2018 passerades 5 miljonersstrecket för resor med Öresundståg, Västtågen (Varberg- Göteborg), och med Pågatågen (Halmstad- Helsingborg). Samtliga stationer i Halland visar ett ökat resande under vardagar.

-De nya satsningar vi gjort med Västtågen (Varberg- Göteborg) och Pågatågen (Halmstad-Helsingborg) har slagit mycket väl ut, säger Andreas Almquist.

-Det är glädjande att resandet på Västkustbanan fortsätter att öka, trots de stora infrastrukturella utmaningar inte bara vi, utan hela tågbranschen brottas med varje dag. Det är ett stort förtroende vi får av våra resenärer och det jobbar vi hårt för att förvalta så bra vi kan, säger Almquist.

Stadsbusstrafiken ökar kraftigt i Varberg. Ökningen är hela 24 procent till drygt 819 000  resor och i Halmstad är ökningen 3,6 procent upp till 4,4 miljoner resor. I Kungsbacka ökar trafiken med 9,8 procent (523 000) och i Falkenberg med 1,1 procent till 561 000 resor.

-Sedan den stora linjeomläggningen gjordes i Varberg 2015 har resandet nästan fördubblats där, från 414 000 till 819 000 resor. Förändringen med rakare huvudlinjer och koppling till Västkustbanan, har slagit mycket väl ut och fortsätter att ge det totala resandet en bra skjuts i Varberg, säger Almquist.

Regionbusstrafiken fortsätter att öka. Under 2018 gjordes 5,4 miljoner resor med regionbuss. Det är en ökning med 1,7 procent.

-Vi kan se ett ökat resande under året på bland annat sträckan Halmstad- Hyltebruk. Med de förändringarna i linjenätet som gjordes i samband med skiftet till vintertidtabellen den 9 december på linje 400 ser vi ytterligare potential där, säger Andreas Almquist.

FAKTA HALLANDSTRAFIKEN 2018 (2017)
Antal resor: 

19 629 075 (18 679 858)
Resandeutveckling: 
+5,1 % (5,1%)
Marknadsandel: 
18,1% (16,6 %). (2010=11,7%)
Resor på Västkustbanan: 
5 036 061 (4 852 373)
Regionbusstrafiken:
5 491 826 resor (5 398 380)
Halmstad stadsbuss: 
4 404 999 resor (4 250 076)
Varberg stadsbuss: 
819 594 resor (661 115)
Falkenberg stadsbuss: 
561 734 (555 572)
Kungsbacka stadsbuss:
523 390 (476 706)

*Marknadsandel är andelen resor med kollektivtrafik av totalt motoriserade resor.