Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

06 december 2018 | Nyheter

Hallandstrafiken justerar morgontur med linje 401 i nya tidtabellen

Linje 401 med avgång kl. 06:37 från Hyltebruk/Hallonvägen får en justerad körväg i Halmstad under skoldagar, för att studiependlandet med Sannarpsgymnasiet och Kattegattgymnasiet ska fungera på bästa sätt.

Det innebär att turen efter Karl IX:s stuga, kommer att köra via Cirkusplatsen, Sannarpsgymnasiet, Östergårdskolan, Högskolan, Sturegymnasiet och Kattegattgymnasiet vidare till Södra vägen.  Detta i stället för ordinarie linjesträckning via Regementet till Resecentrum.  Justeringen gäller endast 06:37 avgången och bara på skoldagar. Lovdagar går turen ordinarie linjesträckning. I tidtabellen kommer turen att vara markerad med ett ”g” i en fotnot. Det innebär också att linje 303 med avgångstid kl. 07:54 från Resecentrum utgår.

Det är en miss i planeringen när det gäller skoldagar och lovdagar som gör att Hallandstrafiken nu gör justeringen, för att erbjuda bästa möjliga möjligheter till studiependling.