Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

18 september 2018 | Nyheter

Hallandstrafiken justerar priserna från 9 december

VIDEO: Hallandstrafikens styrelse beslutade i fredags att höja biljettpriserna från den 9 december. Prisjusteringen görs för att säkerställa fortsatta satsningar och utveckling av kollektivtrafiken samt för att täcka ökade kostnader i den befintliga trafiken.

-Hallandstrafikens övergripande mål är att öka marknadsandelen och resandet med fem procent varje år. Sedan 2016 har vi ökat resandet med drygt fem procent årligen och den ökningstakten håller i sig även under första halvåret i år. Ökningen beror i huvudsak på att vi kunnat utveckla och utöka trafiken så att fler vill använda tåg och buss, säger Andreas Almquist, vd för Hallandstrafiken.

Priserna höjs med i genomsnitt 2,7 procent. Höjningen genomförs den 9 december i samband med ordinarie tidtabellsskifte. Priset på en enkelbiljett inom en zon höjs då med 1 (en) krona, från 26 till 27 kronor. En periodbiljett mellan t.ex. Halmstad och Varberg höjs med 60 kronor och kostar efter höjningen 1 680 kronor.
Den största satsningen från tidtabellsskiftet i december, blir utökningen av tågtrafiken mellan Varberg och Göteborg, med ytterligare stopp i Åsa.

-Det har framförts tydliga önskemål från våra resenärer och andra intressenter om fler tågavgångar mellan Varberg och Göteborg, med stopp i Åsa. Det har vi lyssnat på och nu blir det två nya avgångar mitt på dagen både från Varberg och från Göteborg. Allt för att göra pendlandet attraktivt för fler, säger Andreas Almquist.