Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

31 januari 2020 | Nyheter

Halmstad kommun har tecknat ett nytt avtal för seniorkorten i Halmstad

Halmstad kommun har valt att teckna ett nytt avtal för seniorkorten i Halmstad, vilket börjar gälla 1 maj 2020. Avtalet skiljer sig från nuvarande avtal vad avser ålder och giltighetstid. För att vara berättigad till Seniorkort måste du vara 75 år eller äldre och reser avgiftsfritt mellan kl. 09-15 samt kl. 18-04 måndag till fredag samt dygnet runt lördag och söndag.


Du som idag har ett seniorkort och är minst 75 år den 1 maj 2020 gäller följande:
Du fortsätter att resa med sitt befintliga seniorkort och du behöver inte kontakta Hallandstrafiken.

Du som idag har ett seniorkort och inte fyllt 75 år den 1 maj gäller följande:
Ditt seniorkort spärras för resor från 1 maj 2020. Du betalar därefter själv för alla resor du gör med Hallandstrafiken. Du behöver inte återlämna seniorkortet.

Du som idag inte har ett seniorkort och fyller minst 75 år per den 1 maj 2020 gäller följande:
Du vänder dig till Hallandstrafikens kundservicebutiker i Halmstad (Gallerian och Halmstad C, helgfria vardagar mellan kl. 10:00 – 14:00) för att där hämta ut ett seniorkort.