Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

22 februari 2019 | Nyheter

Höga betyg för Hallandstrafikens Serviceresor

Förbättrad tidhållning och stort förtroende bland resenärerna!
När Hallandstrafiken summerar alla Serviceresor (*) 2018 har utvecklingen gått tydligt åt rätt håll. Tidhållningen för alla Serviceresor i Halland förbättrades under året till 95 procent och när resenärerna sagt sitt om bemötandet ligger Hallandstrafiken ofta högre än riksgenomsnittet.
-Den förändring vi gjorde under 2018, med nya avtal och nya leverantörer har gett precis den kvalitetseffekt vi behövde och sökte. Det känns förstås extra skönt att även resenärerna nu ger oss samma bild, säger Daniel Bernhardt, Enhetschef buss- och taxi på Hallandstrafiken.

I den stora nationella kundundersökningen ANBARO mäts bland annat bemötande och service. Hallandstrafiken får för 2018 bättre betyg än riksgenomsnittet när det gäller betyg på beställningen av resan och beställningscentralens bemötande. Förarnas bemötande i Halland får samma betyg som riksgenomsnittet. Tidhållningen har förbättrats stadigt under 2018. I december 2017 var drygt 92 procent av resorna i rätt tid. Året senare var motsvarande siffra 95 procent, vilket är lika med målet för 2018.
-Förra årets förändringsarbete har nu satt sig och fungerar väl sen en tid tillbaka. Det betyder förstås inte att vi nöjda. Tillsammans i ett gott samarbete med avtalsparter, förare och verksamheter så kan resultatet bli än bättre. Det är vår tydliga ambition, säger Daniel Bernhardt.
För att säkerställa en fortsatt hög kvalitet i leveransen genomför Hallandstrafiken en rad åtgärder. En av de tydligaste är förarcertifieringen.
-Alla våra förare inom Serviceresor måste genomgå en heldags utbildning och där bli certifierade för att få köra våra Serviceresor. Ingen får köra en Serviceresa utan att vara certifierad. Certifieringen och allt vad den innebär, är vår garanti för att säkerställa och utveckla kvaliteten för våra Serviceresor, säger Daniel Bernhardt.

FAKTA:
Tidhållning Serviceresor:
95,05 % (2017 92,65%). Andel fordon som ankommer på hämtadressen inom tio minuter från kundens lovade tid. Bemötande senaste resan:
Nöjda med förarens bemötande: 92%  (riksgenomsnitt 92%) Nöjda med beställningscentralens bemötande: 94% (riksgenomsnitt 93%) Nöjda med beställningen: 89% (riksgenomsnitt 88%).
(*) Färdtjänst-, sjukresor och skolskjuts med personbil och rullstolsfordon.
FOTNOT: Eftersom det är första gången Hallandstrafiken medverkar I ANBARO:s undersökning, finns inga jämförbara siffror.