Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Nyheter

01 juli 2019 | Nyheter

Högre betyg för Serviceresor

Förbättrad tidhållning, mycket bra bemötande och ett starkt och stadigt ökande förtroende bland resenärerna. När Hallandstrafiken summerar det första året med ett nytt avtal för Serviceresorna (*), fortsätter kundnöjdheten att öka.
-Sedan den 1 juli 2018 har vi ett nytt avtal med nya krav och med delvis nya trafikföretag, som kör på vårt uppdrag. Utvecklingen sedan avtalsstarten den 1 juli 2018, har varit väldigt positiv vilket vi nu också ser i betygen från resenärerna, säger Daniel Bernhardt, enhetschef för Buss och Taxi på Hallandstrafiken.


Tidhållningen har förbättrats stadigt i och med det nya avtalet och med förnyad samverkan, vilket har gett avsedd effekt. Från att cirka 90 % av alla resor var i tid under 2017 är resultatet nu, ett år med det nya avtalet, cirka 95 %. Detta innebär att cirka 40 000 fler resor utförs i tid under ett år. I maj i år var drygt 96 procent av alla resor i rätt tid.
Det är inte bara system och statistik som ger denna bild utan även resenärerna. I den stora nationella kundundersökningen ANBARO mäts bland annat bemötande och service. Hallandstrafiken får bättre betyg än riksgenomsnittet när det gäller betyg på beställningen av resan och Kundcenters bemötande.
Bemötandet hos Kundcenter ligger stadigt på hela 95 procent. Även bemötandet från föraren har en positiv trend och där är 92 % procent av kunderna nöjda.
-Extra glädjande är att resultatet för den generella nöjdheten och tryggheten med Serviceresor ökar. Innehållet i det nya avtalet ställer högre krav i alla delar och det märks nu i resultatet, säger Daniel Bernhardt.
Det nya avtalet innebar bl.a. att alla förare ska ha genomgått en utbildning, förarcertifiering, innan första köruppdraget men även en förnyad samverkan mellan Hallandstrafiken och Trafikföretaget för att tillsammans tidigt identifiera avvikelser och bemöta dessa med gemensamma åtgärder för att trygga en god leverans till resenärerna.
-Siffrorna betyder dock inte att vi är nöjda! Det finns både enskilda ärenden där det finns rum för förbättring men även generellt i verksamheten. Hallandstrafiken jobbar med ett ständigt förbättringsarbete och gör detta i  samråd med Uppdragsgivare och Trafikföretag och där har vi höga ambitioner, säger Daniel Bernhardt och fortsätter:
-Nu har vi en bra grund att stå på i detta arbetet och fortsätter framåt. Resenärerna inom Serviceresor ska precis som alla kunder vi har inom den allmänna kollektivtrafiken, känna sig välinformerade om hur det fungerar och känna sig uppmärksammade när en resa inte går så bra som den kunde ha gått. På detta sätt ska man känna sig trygg med den resa man vill utföra oavsett om det är en resa till sjukvården, till sitt arbete, sin fritidsresa eller resa till skola. Jag är glad idag för att de åtgärder vi har gjort, har gett effekt och nu fortsätter vi tillsammans med våra kontrakterade Trafikföretag att säkra och förbättra dessa kundlöften, avslutar Daniel Bernhardt.  
FAKTA:
Tidhållning Serviceresor: Maj månad 2019 96,18 % (Andel fordon som ankommer på hämtadressen inom tio minuter från kundens lovade tid.) BEMÖTANDE SENASTE RESAN: Nöjda med förarens bemötande: 92%  (riksgenomsnitt 92%)
Nöjda med beställningscentralens bemötande: 94% (riksgenomsnitt 93%)
Nöjda med beställningen: 89% (riksgenomsnitt 88%)
(*) Färdtjänst-, sjukresor och skolskjuts med personbil och rullstolsfordon.