Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

20 mars 2020 | Nyheter

Information om serviceresor och Corona

Hallandstrafikens serviceresor (färdtjänst, sjukresor och skolskjuts samt närtrafik och anropsstyrd linjetrafik) tar situationen gällande Covid 19 på stort allvar och följer utvecklingen noga och följer rekommendationer från myndigheterna.

Just nu finns det inga rekommendationer från myndigheterna gällande Serviceresor och inga restriktioner finns idag gällande att kunna boka sin resa förutom förtydligande och åtgärder enligt nedan.

Av omsorg om dig och alla andra kunder som har behov av att resa med våra servicefordon ber vi dig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  • Följ de råd som Vårdguiden 1177 ger till dig som har behov av sjukresetaxi.
  • Tillhör du en riskgrupp, är äldre än 70 år eller är sjuk så är folkhälsomyndighetens rekommendation att du ska hålla sig hemma. Tänk därför noga inför du ska göra en färdtjänstresa i nuvarande situation.
  • Tvätta händerna ofta och hosta/nys i armvecket.
  • Håll avstånd då detta är möjligt.

 

Vi gör vårt bästa för att tillsammans med våra trafikföretag skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. För att vi ska lyckas är det viktigt att alla tar sitt ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Trafikföretagen utför försiktighetsåtgärder i form utav extra städning av fordonen och att förarna i en större omfattning använder handskar och även handrengöring.

 

Förtydligande gällande personer som har covid-19 eller fastställda symptom för detta

Inga personer som har bedömts enligt vården ha Covid-19 eller symptom som är så pass tydliga att provtagning behövs kommer tillåtas åka en sjukresa.

Detta för att minska risken för smittspridning både till föraren men även till andra kunder. Om du uppfyller symptom för detta ska du ta kontakt med 1177 för vidare information.

Kunder som tillhör en riskgrupp, och som EJ uppvisar symptom, kan efter vårdens uppmaning åka in för provtagning i preventivt syfte.

 

Plats i fordonen och framsäte

Hallandstrafiken kommer som en försiktighetsåtgärd börja begränsa antalet kunder som reser i fordonen främst personbilarna. Detta kommer införas succesivt och innebär att normalläget kommer bli att man endast samåker med en kund till under sin resa.

 

Specialfordon (rullstolsbussar) kommer inte begränsas initialt då man som kund redan sitter mer utspritt. Kunder kommer i första hand hänvisas till att sitta i baksätet för att skydda förarens arbetsmiljö samt minimera att denna smittas och för vidare smitta till andra kunder. 

Enstaka resor kommer utföras där fler kunder sitter i bilen där behovet finns av stark kontinuitet t.ex. resor till och från särskola.

 

Kunder som har särskilt tillstånd och måste sitta i framsäte tillåts än så länge att sitta fram.