Ingen ombordförsäljning på Öresundståg och Pågatåg från 15 juni

26 maj 2020 | Nyheter

Från och med måndag 15 juni slutar vi att sälja biljetter ombord på våra Öresundståg i Halland och Göteborg och på Pågatågen i Halland, även mot faktura. I Skåne har det inte varit möjligt sedan några år tillbaka. Det innebär att du måste ha köpt din biljett innan du stiger ombord på tåget. 

Här hittar du information om var du kan köpa din biljett. 

Om du inte har köpt en biljett innan du stiger ombord på tåget riskerar du att få en tilläggsavgift på 1000 kr.