Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

14 februari 2019 | Nyheter

Justering av busstider i Varberg

Från måndag (18 februari) justerar vi busstiderna på linjerna 70, 80, 615 och 697 i Varberg. De flesta justeringarna är tidsmässigt mycket små och sker för att få en bättre generell tidspassning. Men på linjerna 80, 615 och 697 tidigareläggs avgångar.

Linje 70
Samtliga avgångar har justerats med små minutförändringar.
Linje 80
Avgången 07:40 från Getterön tidigareläggs fem minuter. Ny avgångstid blir 07:35 från Getterön.
Linje 615
Avgången 06:43 från Ringhals tidigareläggs tre minuter och får ny avgångstid kl. 06:40. Ankomsttiden till Åsa station är oförändrad till 07:11.
Linje 697
Avgången 06:00 från Varberg tidigareläggs tre minuter och får ny avgångstid 05:57.
Från måndag morgon kan du se i Reseplaneraren i mobilappen och på hemsidan, hur resan påverkas av justeringarna.