Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

14 februari 2019 | Nyheter

Justering av busstider i Varberg

Från måndag (18 februari) justerar vi busstiderna på linjerna 70, 80, 615 och 697 i Varberg. De flesta justeringarna är tidsmässigt mycket små och sker för att få en bättre generell tidspassning. Men på linjerna 80, 615 och 697 tidigareläggs avgångar.

Linje 70
Samtliga avgångar har justerats med små minutförändringar.
Linje 80
Avgången 07:40 från Getterön tidigareläggs fem minuter. Ny avgångstid blir 07:35 från Getterön.
Linje 615
Avgången 06:43 från Ringhals tidigareläggs tre minuter och får ny avgångstid kl. 06:40. Ankomsttiden till Åsa station är oförändrad till 07:11.
Linje 697
Avgången 06:00 från Varberg tidigareläggs tre minuter och får ny avgångstid 05:57.
Från måndag morgon kan du se i Reseplaneraren i mobilappen och på hemsidan, hur resan påverkas av justeringarna.