Kraftigt ökande resande i sommar

04 september 2018 | Nyheter

Hallandstrafiken fortsätter att öka marknadsandelen i länet. I Varberg ökade stadsbusstrafiken med över 40 procent i juli och i regionbusstrafiken slogs ”all time high”.
-Mest glädjande av allt är att marknadsandelen fortsätter att öka. Det är i de talen vi ser hur många som väljer kollektivtrafiken före bilen, säger Gösta Bergenheim, ordförande i Hallandstrafiken.

Totalt har resandet med kollektivtrafiken i stads- och regionbusstrafiken i hela länet hittills under året, ökat med 4,9 procent. Marknadsandelen (*) fortsätter öka och ligger nu på 16,8 procent. Det ökade resandet ligger därmed kvar i samma takt som under de två senaste åren, när resandet ökat med cirka fem procent årligen.
Största enskilda ökningen står stadsbusstrafiken i Varberg för. Där ökade resandet i juli månad med 41,6 procent, jämfört med juli 2017. Men även stadsbussarna i både Halmstad (+13 procent), Falkenberg (+8,7 procent) och Kungsbacka (+28,7 procent) visar en fortsatt positiv utveckling under samma period. Trenden sett över 12 månader visar också på en mycket stabil ökning för all stadsbusstrafik i länet.
Även regionbusstrafiken fortsätter att öka. Under juli månad var ökningen 12,4 procent jämfört med samma period 2017. Under juli månad gjordes 365 000 resor med regionbusstrafiken. Det är ”all time high” för regionbusstrafiken.
-Ökat resande i sig är förstås både trevligt och glädjande men vårt fokus ligger också på marknadsandelen. Hallandstrafiken har som mål att nå en marknadsandel på 17 procent för 2018. Ett mål vi redan nu är nära, i och med sommarens starka resandeutveckling, säger Bergenheim.

Försäljningen av Sommarkortet har visserligen minskat något i år, men regeringens satsning på Sommarlovskort har bidragit till den positiva resandeutvecklingen.
-Men det är våra långsiktiga satsningar på huvudlinjer med rakare och genare linjesträckningar, där fler kan åka med våra fordon som nu slår igenom. Det märks inte minst i Varberg där den stora omläggningen av linjenätet 2015 blivit oerhört framgångsrik. Även vårt arbete med att skapa trafik i nya områden bär frukt, liksom den stora omläggningen i Halmstad med Resecentrum etapp 2, avslutar Andreas Almquist, VD för Hallandstrafiken.