Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

21 maj 2019 | Nyheter

​Kunden i centrum i nytt avtal för Öresundstågen när SJ AB övertar driften 2020

På tisdagen tilldelades ett nytt trafikavtal för Öresundstågen. Det blir SJ AB som tilldelas uppdraget att svara för driften av Öresundstågen från och med december 2020. Det nya avtalet sätter kundens hela reseupplevelse i centrum. SJ AB tilldelas avtalet efter en omfattande utvärderingsprocess som har visat att de har det mest fördelaktiga avtalet när pris och kvalitet vägts samman. Avtalet är ett incitamentsavtal som driver mot en högre kvalitet i kundbemötandet för hela reseupplevelsen.

- Vi har velat utveckla ett antal parametrar såsom bättre ersättningstrafik, bättre omhändertagande på tåg och perronger vid störning, ökad bemanning och service på tågen, bättre hittegodshantering och högre kvalitet i fordonsunderhåll och sittplatskapacitet. SJ har visat stor lyhördhet för våra höga ambitioner i SJ :s gedigna och genomarbetade leveranslösning, säger Håkan Henmyr, projektchef för upphandlingen.

Region Skåne bygger en ny underhållsdepå i Hässleholm som står klar 2020. När det nya trafikavtalet tas i drift ingår även ett helhetsåtagande där SJ har ansvar även för tågunderhållet.

- Förutom bättre förutsättningar i den nybyggda depån har SJ större möjligheter att som en del i trafikåtagandet, optimera underhållet. Det kommer sammantaget att innebära en mycket större effektivitet och kvalitet och på så sätt gynna resenärerna, säger Håkan Henmyr.

Öresundstågstrafiken är en sedan många år en etablerad regionaltrafik i södra Sverige. Med en ny underhållsdepå i Hässleholm och ett helhetsåtagande där SJ:s ansvar för både trafik och underhåll ger det mycket goda förutsättningar för förbättringar.

-Jag är glad att vi med det nya trafikavtalet kan ta ett stort steg för att nå målen med bättre punktlighet och nöjdare kunder. Med en ny underhållsdepå och ett helhetsåtagande där SJ står för både trafik och underhåll kan vi förbättra upplevelsen för alla resenärer på Öresundstågen med mål om att öka resandet, säger Gösta Bergenheim(M), ordförande Hallandstrafiken AB.

Avtalet omfattar åtta år med option om ytterligare förlängning på två år, och träder i kraft i samband med tidtabellskiftet i december 2020. Avtalet omfattar i huvudsak driften av Öresundstågstrafiken, inklusive bemanning ombord med lokförare och tågvärdar, driftledning och planering av trafiken, störningshantering samt akut ersättningstrafik, allt underhåll av tågen, övriga servicetjänster som hittegodshantering och servering ombord.

Upphandlingen av trafikavtalet Öresundstågstrafiken har utförts av projektorganisation med deltagande från alla de samverkande svenska beställarna.

FAKTA ÖRESUNDSTÅGSTRAFIKEN
Öresundståg är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och Danmark. Bakom Öresundståg står de regionala kollektivtrafikorganisatörerna Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Skånetrafiken och Västtrafik i samverkan med DSB och danska Transportministeriet.

Totalt 111 tågsätt används i Öresundstågstrafiken. De har en maxhastighet på 180 km/h och är utformade för bekväma regionala resor inom och mellan de samverkande regionerna och till och från Köpenhamn.

Varje tågsätt består av tre sammankopplade vagnar, numrerade 11-14, med sammanlagt 229 sittplatser. Vid behov kopplas upp till tre tågsätt samman – tillkommande vagnar numreras då 21-24 och 31-34 och kapaciteten blir totalt 687 sittplatser.
Varje tågsätt kör cirka 255 000 km per år.
De äldsta tågsätten har kört mer än fyra miljoner km.
En ny tågdepå håller på att färdigställas i Hässleholm, en komplett verkstad med 10 spårplatser och därtill 36 spårplatser för städning och uppställning. Behovet av en ny depå för Öresundstågen, som beräknas stå färdig till 2020, har diskuterats sedan många år och 2015 fattade ägarna av Öresundståg beslut om att genomfö