Linje 400 Halmstad Hyltebruk

22 augusti 2018 | Nyheter

Resandet på linje 400 från Halmstad har ökat kraftigt under våren och framför allt under sommaren. I juli var t.ex. ökningen hela 15 procent på linjen. Det har medfört att det ibland är ont om plats ombord på vissa avgångar, främst på den sista turen från Halmstad. Hallandstrafiken slutför nu en analys av resandet på linje 400.

-Det är förstås å ena sidan oerhört glädjande att resandet ökar men å andra sidan mindre glädjande att det skapar trängsel ombord. Men vi och operatören (Arriva) har varit och är medvetna om resandeökningen och har därför vid flera tillfällen satt in en förstärkningsbuss på linjen. Med hösttidtabellen har också några extra turer lagts till på linje 340 till/från Spenshult med avsikt att avlasta Hyltelinjen, säger Daniel Modiggård, trafikchef vid Hallandstrafiken.

För att kunna hantera ett ökat resande slutförs nu en grundlig analys av resandet på linje 400. Till grund för analysen ligger sommarens resandesiffror. 

-För att kunna rätta till detta måste vi veta mer om trafikökningen, inte bara att den ökat utan också varför den ökat och hur resandeströmmarna sett och ser ut. När vi vet det, tar vi tag i åtgärderna. Det vi redan nu kan se, är att vår operatör haft en mycket ansträngd personalsituation under semesterperioden, som i praktiken betytt att det varit stor brist på både förare och bussar, vilket begränsat möjligheterna att agera mer än vad vi gjort, säger Modiggård.

Målet är att analysarbetet resulterar i åtgärder som innebär att sommarens störningar inte upprepas. Både på kort och lång sikt.

-Varken vi, vår operatör eller nån annan inblandad vill ju att det ska vara trångt ombord på våra bussar så detta har hög prioritet hos oss och vår operatör, avslutar Daniel Modiggård.