Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Nyheter

17 februari 2020 | Nyheter

Nobina tilldelas uppdrag för ersättningstrafik vid inställda tåg

Det blir som Nobina, som efter upphandling, tilldelas uppdraget att ansvara för all planerad tågersättningstrafik inom hela Öresunds- och Pågatågssystemet. Förutom att bussarna ska drivas av biodrivmedel eller förnybar el, ska resenärerna alltid få korrekt och uppdaterad information om trafiken – och det i realtid.  
Hela Öresunds- och Pågatågssystemet omfattas av avtalet, vilket innebär sex län, liksom enstaka sträckor i Danmark. Avtalet löper över sex år, med möjlighet till förlängning på två år. Avtalet gäller från den 13 december. Upphandlingen har hanterats av Skånetrafiken. 
- Västkustbanan står inför många stora banarbeten för att rusta upp järnvägen. Genom detta avtal säkerställer vi att vi det går att resa även medan dessa pågår, säger Peter Gyllander, chef för Hallandstrafikens Informationsenhet som har ansvar för störningsinformationen, och fortsätter: 
- Såväl punktligheten som antalet resande ökar stadigt, nu lägger vi extra kraft på att vara som bäst när det behövs som mest, säger Gyllander. 
Uppdraget innebär att Nobina ansvarar för att ersätta tågtrafiken vid planerade trafikavbrott, som exempelvis banarbeten eller mindre avstängningar. I Nobinas uppdrag ingår även ansvar för personal, fordon och övrig utrustning som krävs för att upprätthålla ersättningstrafiken.  
Ett av kraven i upphandlingen är att fordonen till 100 procent ska drivas av biodrivmedel eller förnybar miljömärkt el. Ett annat är realtidsinformation så att resenärerna alltid får korrekt, uppdaterad information om trafiken.  
- Vi är väldigt glada över den här anbudsvinsten. Det här är ett område som vi har lång erfarenhet inom, där vi får möjlighet att introducera vår vision med ersättningstrafik. Här kommer vi också att kunna möta resenärernas behov av tidig, tydlig, relevant information vid ersättningstrafik, följt av en trygg resa, säger Bahez Rashid affärschef för Nobina Extratrafik.