Nu blir det enkelt - Åk buss & tåg!

27 november 2017 | Nyheter

Den 9 december invigs resecentrum i Halmstad och från och med den 10 december genomförs i och med detta en del förändringar i trafiken. Under lång tid har Halmstad haft regionbussterminal, järnvägsstation och stadsbussterminal på olika ställen. Nu när de nya hållplatserna längs Laholmsvägen börjar trafikeras av stadsbussarna, samlas all kollektivtrafik på samma plats. Äntligen blir det enklare och snabbare att byta mellan stadsbuss, regionbuss och tåg.Österskans

Området kring Österskans kommer på sikt att göras om, för att skapa en ny central mötesplats i Halmstad. Stadsbussarna kommer även efter den 10 december att trafikera Österskans, men de kommer inte längre kunna göra längre stopp. Du kommer fortfarande kunna byta mellan olika stadsbussar vid Österskans, men bussarna kommer inte längre ha möjlighet att invänta varandra som de gjort tidigare. Om du reser med stadsbuss kan du förutom Resecentrum och Österskans också byta buss vid Stora Torg eller Västerbro. 

Regionbussarna kommer från december få rakare och snabbare körvägar. Samtliga regionbusslinjer kommer att starta och sluta vid regionbussterminalen. De regionbussar som tidigare gått via Österskans kommer nu gå raka vägen till regionbussterminalen istället, och kommer därmed inte längre gå via Österskas eller Stora Torg. Regionbussarna som kommer norrifrån kommer fortsätta att gå via Västerbro.Halmstad resecentrum

Förändringarna ovan kommer även innebära att flera linjer kommer få förändringar när det gäller tider och i vissa fall även körväg. Var därför uppmärksam inför den 10 december och kontrollera din resa. Enklast gör du detta genom att söka din resa i reseplaneraren eller i vår app.  

De nya hållplatserna längs Laholmsvägen kommer heta ”Resecentrum stadsbuss” i reseplaneraren och tidtabellen. Hållplatserna kommer att utrustas med helt nya specialdesignade busskurer, som är lite större än vanliga kurer och kommer ha USB-uttag där du kan ladda din mobil medan du väntar på bussen. Den nya gångbron förbinder hållplatserna med varandra och med regionbussterminalen. 

Hållplatsen Viktoriagatan kommer att tas bort, som en följd av att de nya hållplatserna på Laholmsvägen tas i bruk. Hållplatsen Linnégatan tas också bort med hänvisning till närliggande hållplatser Malcusgatan och Nyatorp. Hållplatsen som idag heter Halmstad C kommer att byta namn till Bredgatan. 

Läs mer om trafikförändringarna från den 10 december med mer detaljerad information per linjenivå »