Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

07 mars 2019 | Nyheter

Ny hållplats vid Coop i Falkenberg

Nästan färdigt, men inte riktigt!
Men från söndag den 31 mars kommer Hallandstrafikens nyaste hållplats i Halland att börja trafikeras. Den heter Hantverksgatan och ligger intill nya Coop vid Söderbron i Falkenberg.

Små justeringar vid hållplatserna återstår innan de sju busslinjerna 1,2,3, 350, 351, 509 och 517 börjar trafikera den nya hållplatsen, söndagen den 31 mars.