Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

15 april 2019 | Nyheter

Ny zonindelning på remiss till kommunerna

VIDEO: 27 zoner blir 8!
Hallandstrafikens förslag till nya biljettzoner nu är ute på remiss hos kommunerna. Beslut tas efter remissrundan, senare under 2019.


Förslaget till de nya biljettzonerna är en del av ett förenklat resande, där nya försäljningskanaler och enklare biljettsortiment är väl så viktiga. I dag är det nästan 30 år sedan nuvarande zonindelning skapades. Mycket har hänt sedan dess och remissförslaget baseras på bland annat på dagens och framtida resemönster.
27 biljettzoner i länet ska bli åtta och Halmstad går från dagens sex till bara två zoner, en tätortszon och en kommunzon. En grundläggande del i förslag är att intäkterna ska påverkas så lite som möjligt och att fler ska vilja välja kollektivtrafiken.
-Vi vill ju förstås inte höja priserna. Men faktum är att några resor i dag är för billiga och de kommer att bli dyrare. Men många resor kommer att bli billigare, säger Andreas Almquist, vd för Hallandstrafiken.
Men de billigare resorna hänger inte enbart ihop med de föreslagna biljettzoner. Nya biljettzoner är en del, ett nytt biljettsortiment och betalsystem och en ny modern mobilapp är andra delar.
-I dag har vi ett gytter av kombinationer när det gäller våra biljetter och rabatter. Med det nya systemet kommer vi att erbjuda ett mycket enklare och tydligare sortiment och med den nya appen kommer resenärerna att ha biljettkontoret på fickan i sin egen smarta mobil, säger Almquist.
Så nya biljettzoner är bara en del av det nya enklare resandet med Hallandstrafiken.
-Nu fortsätter vårt arbete med det nya biljettsortimentt och betalsystemet och den nya mobilappen, samtidigt som kommunerna har fram till den 31 maj på sig med sina remissvar. Under sommaren hösten 2020 kommer allt att vara på plats, avslutar Andreas Almquist.