Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Nyheter

25 oktober 2019 | Nyheter

Nya tågtidtabellen

Från den 15 december gäller den nya tågtidtabellen, för bland annat Öresundstågen.  
-Det blir stora förändringar i tidtabellerna för våra resenärer, säger Catarina Nyberg på Hallandstrafiken. Den största förändringen sker med avgångstiderna och med restiderna. 
-I dag har vi en tidtabell där avgångstiderna ligger på fasta minuttal varje timme, t.ex. .22 och .52 från Halmstad i rusningstrafiken. Så blir det tyvärr inte i den nya tidtabellen, då avgångstiderna kommer att variera timme för timme, vilket gör det rörigt för resenärerna, säger Catarina Nyberg. 
Restiderna kommer också att bli längre på Västkustbanan, främst för de som reser långa sträckor, t.ex på sträckan mellan Halmstad och Göteborg. 
-De omfattande infrastrukturarbetena på västkustbanan gör att tågen kör med lägre hastighet vilket ger längre restider, säger Catarina Nyberg. 
-Sök alltid resan i Reseplaneraren i appen eller på hemsidan för att se tiderna för resan, säger Catarina Nyberg. 
Den nya tågtidtabellen kommer även att påverka passningen till stadsbussarna i de halländska städerna. 
-I Varberg är det inte möjligt att ha direkt passning till alla tågavgångar som idag eftersom tågtidtabellen haltar. I Varberg vill vi fortsätta med busstidtabellen så att det lokala resandet inom Varberg fungerar lika bra även efter tidtabellsskiftet, säger Catarina.  
I Falkenberg kommer linje 10 (Centrum-Stationen-Centrum) att anpassas till tågtiderna. Påverkan blir minst i Halmstad där stadstrafiken har täta avgångar som passar till de flesta tågen.
Det är Trafikverket som fördelar tågtiderna (som sedan blir till tidtabeller) i hela det svenska tågsystemet, efter att alla intressenter fått ansöka om tider och sträckor att köra tågen på. 
-Vi har ansökt om tider som ger en betydligt enklare tidtabell än den vi fått, men har inte fått gehör för alla våra önskningar. Det är vi väldigt besvikna över eftersom det påverkar våra resenärer, avslutar Catarina Nyberg. 
Från måndag (28 oktober) finns alla resor från den 15 december sök- och köpbara i alla våra kanaler. Sök alltid din resa i Reseplaneraren i appen eller på hemsidan, för att se hur din resa påverkas av den nya tidtabellen.