Nya tidtabeller från 15 december

11 november 2019 | Nyheter

Kom ihåg att kontrollera din resa inför den 15 december. Enklast är att söka i reseplaneraren.

Stora förändringar för Öresundstågen

Den absolut största förändringen sker på Västkustbanan och för Öresundstågen, med längre restider och olika avgångstider varje timme under vissa perioder på dygnet. 

Förändringarna i tågtidtabellen för Öresundstågen påverkar även de anslutande stadsbussarna i Varberg och Falkenberg. Framförallt i Varberg kommer den nya tågtidtabellen innebära längre väntetider när man ska byta mellan buss och tåg, under vissa tider på dygnet. 

I Varberg går huvudlinjerna 1 och 2 var 15 minut och passar idag Öresundstågens turer. Efter 15 december kommer inte dessa linjer passa tågen i samma utsträckning. Det finns flera orsaker till detta. Vi har valt att behålla 15 minuters trafik i staden, då många lokala resor görs med linjerna och vi vill inte riskera försämrad trafik till arbetsplatser och till och från övrig trafik. Även linje 652 är planerad att passa Öresundståget till och från Göteborg idag. Här justeras busstiderna för att fortsatt passa tåget, dock kan det bli något längre väntetider. 

I Falkenberg kommer tidtabellen för linje 10 justeras, så den passar samtliga Öresundståg. Linje 553 som idag passar till och från Göteborgstågen kommer inte ändras för att fortsätta passa tågen. Detta för att busslinjen ska fortsätta att passa bra med linje 652 i Morup, och möjliggöra arbets- och studiependling till Varberg. 

I Åsa är linje 615 anpassad till så gott som samtliga Öresundståg och kommer fortsätta vara det även efter december. Det innebär att tiderna för bussen kommer ändras och inte längre ha samma avgångstider varje timme. Sök därför din resa i reseplaneraren. Linje 747 och 748 kommer också få förändrade tider för att så gott det går passa till Göteborgståget på de avgångar som gör det idag. Men dessa linjer har även i uppdrag att passa skolungdomar. Linje 777 får samma passning till och från Göteborgstågen som idag, även efter december. 

I Halmstad görs inga förändringar i busstrafiken till följd av förändringarna för Öresundstågen. 

Övriga förändringar i busstrafiken

I Halmstad pågår det däremot en hel del vägarbeten och byggnationer som kommer påverka busstrafiken från december. Trafiken kommer att ledas om runt Flygaregatan, Södra infarten och Ranagård, vilket kommer påverka flertalet av stadens busslinjer. Getinge Centrum har rustats upp av kommunen och den nya hållplatsen öppnas nu i december. De befintliga hållplatserna vid Getinge fd station och hållplatsen Broavägen läggs samtidigt ner och ersätts av den nya hållplatsen.

Omledning Flygaregatan pga vägarbete 

Berör linje 10, 30, 50 och 330. 

Linjerna går istället via Torsgatan – Slottsjordsskolan.

Hållplats Brunnsåkersskolan dras tillfälligt in och Flygaregatans hållplats i riktning mot centrum flyttas tillfälligt.  

Arbetet pågår under större delen av 2020.

Omledning Södra infarten pga vägarbete på Laholmsvägen

Berör linje 20 och 63:

Hållplats Fyllebro dras tillfälligt in för linje 20, men regionbussar kommer fortfarande trafikera hållplatsen. Linje 20 kommer istället köra via Stenalyckan.

Linje 63 delas upp i två linjer. Linje 63 kommer köra längs Östra stranden till Majstångsvägen. Hållplatserna Väret, Tärnan och Hästskon är tillfälligt indragna. Ny tillfällig linje 71 kommer köra genom industriområdet till Montörgatan.  

Berör linje 314, 320, 323, 324 och 325:

Hållplats Andersberg är tillfälligt indragen. 

Arbetet pågår fram till vintern 2020. 

Omledning Ranagård pga delvis avstängd bussgata

Berör linje 30. 

De turer som idag vänder i Karlstorp kommer istället att vända vid Bäckagårds vårdcentral. De turer som går till Tylösand kommer att svänga ner på Bergsgårdsvägen från bussgatan. Hållplatserna Trottaberg, Karlstorp och Örlogsvägen dras in under arbetet. 

Istället kommer bussen köra via Spel-Johans väg (tillfällig hållplats), Lummervägen och Bergsgårdsvägen. 

Arbetet beräknas vara klart till juni 2020.

Ny hållplats: Getinge Centrum

Detta medför att linje 351 får en förändrad körväg i Getinge. 

Hållplats Broagatan dras i samband med detta in.