Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

29 januari 2019 | Nyheter

Nya väderskydd

Smålandsgatan i Varberg, Grimetons kyrka och Solgården i Våxtorp. Se där, tre av hållplatserna i länet som fått nya väderskydd.
-Vi byter kontinuerligt ut gamla väderskydd som gjort sitt. De här tre är några av de vi precis bytt ut, säger Anneli Westlund, Hallandstrafikens utvecklare av infrastrukturen i norra Halland.

Byten av väderskydd sker kontinuerligt i hela Halland när de gamla har gjort sitt. Men alla gamla väderskydd kan inte bytas på en gång.
-Vi byter ut de som är i sämst skick först förstås men vi tar också hänsyn till hur resandet ser ut. De som är i sämst skick och har många påstigande kommer tidigare i kön, säger Anneli Westlund.

Sammanlagt byter Hallandstrafiken ut ett 30-tal väderskydd varje år.
(På bilden syns det nya väderskyddet på Smålandsgatan i Varberg.)