Omfattande broarbeten Fyllebro/Hallarna

05 januari 2018 | Nyheter

Uppdatering 24/4

Från och med idag (24/4) trafikeras hållplatserna Fyllebro som normalt. 

Uppdatering 19/4

Från och med 24/4 återgår busstrafiken till det normala vid Fyllebro/Hallarna. Det innebär även att den tillfälliga hållplatsen (läge c) enligt kartan nedan blir indragen. Resenärer hänvisas till ordinarie hållplats Fyllebro på Laholmsvägen.

Trafikverket ska utföra omfattande broarbeten i Fyllebro under perioden 17 januari - 18 maj

Framkomligheten blir begränsad och trafikanter uppmanas att istället välja kollektivtrafiken.