Omfattande broarbeten Fyllebro/Hallarna

05 januari 2018 | Nyheter

Trafikverket ska utföra omfattande broarbeten i Fyllebro under perioden 17 januari - 18 maj

Framkomligheten blir begränsad och trafikanter uppmanas att istället välja kollektivtrafiken.
Följande busslinjer påverkas av arbetet: 20, 314, 320, 323, 324 samt 325 i riktning mot Fyllinge, Eldsberga, Laholm och Markaryd. 
 

Från hållplatsläget mot centrum går bussarna oförändrat.
Se hur din resa påverkas genom att klicka på din busslinje ovan.
För alternativ busslinje mellan centrum och Hallarna, klicka här.