Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

21 april 2022 | Nyheter

Öresundståg och SJ avslutar avtal i förtid

Öresundståg och SJ har beslutat att avsluta avtalet om Öresundstågen i förtid. Därmed träder det reservavtal som tecknats i kraft och Transdev tar över trafiken från december 2022. En ny upphandling av trafik och underhåll av Öresundstågen kommer nu att genomföras. 

I december 2020 tog SJ över ansvaret för trafik och underhåll av Öresundstågstrafiken. Sedan avtalet tecknades har vissa förutsättningar förändrats, och det har förts diskussioner om hur villkoren för det fortsatta samarbetet ska se ut. Då man inte lyckats enas kring dessa förutsättningar, har man istället beslutat att avsluta rådande avtal i förtid.

- Eftersom vi har olika syn på fortsättningen efter december 2022 är vi överens om att det bästa är att avsluta avtalet i förtid och låta en annan leverantör ta över. Jag vill vara tydlig med att avslutet inte påverkar resenärer alls, utan tågen går som vanligt, säger Jarl Samuelsson, verksamhetsutvecklare i Region Skåne och ägarnas representant i avtalsförhandlingarna. 

Vad händer nu? 

  • SJ fortsätter ansvara för trafik och underhåll av Öresundstågen till och med 10 december 2022.
  • Därefter tar Transdev över som tillfällig leverantör av trafik. Förhandling med tillfällig leverantör för underhåll pågår fortfarande. 
  • En ny upphandling om trafik och underhåll av Öresundstågen kommer att genomföras. 
  • Personalen som arbetat ombord hos SJ, samt vid Hässleholmsdepån, kommer flyttas över till de nya leverantörerna. 
  • Kunderna kommer inte att påverkas av bytet till nya leverantörer. 

För frågor från media: Kontakta Skånetrafikens presstjänst på telefon 0451-28 85 03.