Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Nyheter

05 maj 2022 | Nyheter

Prisjustering i juni

Från och med den 13 juni görs en justering av biljettpriserna. 

Vi, och hela kollektivtrafikbranschen, lever fortfarande med effekterna av pandemin. De senaste två åren har resandet minskat drastiskt, vilket har lett till förlorade biljettintäkter. Dessutom har drivmedelskostnaderna ökat den senaste tiden, vilket har bidragit till högre kostnader för trafiken. För att kunna fortsätta att utveckla trafiken, ser vi det som nödvändigt att göra denna justering. Det är den första prisjusteringen vi gör på ett och ett halvt år. 

Därför kommer biljettpriserna justeras med i genomsnitt 2,5 procent från och med den 13 juni. Eftersom vi vill fortsätta att behålla en bra prisnivå för dig som reser regelbundet, kommer justeringen vara högst för enkelbiljetter. Periodbiljetter kommer dock att påverkas även de. 

För enkelbiljetter har justeringen störst effekt på korta resor, där prisjusteringen är störst för de första 3 zonerna. I praktiken rör det sig om 1–2 kr per zon. Om du reser med en periodbiljett påverkas du i mindre utsträckning, men här är det de längre resorna som påverkas mest. Det handlar om en justering på mellan 0,5 procent och 1,8 procent, där den lägsta höjningen gäller för en zon.