Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

20 augusti 2019 | Nyheter

Rekord för Sommarkortet

Aldrig har så många åkt med Sommarkortet som under 2019. Totalt såldes 15 440 Sommarkort vilket är en ökning med 15 procent jämfört med 2017 (13 385).
-Det är förstås väldigt glädjande att Sommarkortet fortsätter att locka hallänningarna till våra bussar och tåg. Vi är väldigt nöjda med Sommarkortet i år, med allt från marknadsföringen till resandet och hur det fungerat runt om i länet, säger Yasmine Möllerström Henstam, Hallandstrafikens kommunikationschef.

Sommarkortet 2019 var också första gången som en periodbiljett var möjlig att ha i mobilappen. Nu ska Sommarkortet utvärderas och under hösten kommer fler periodbiljetter och fler tjänster att finnas i den nya appen.
-Sommarkortet var ett första test och vi vet redan nu att möjligheten att dela periodbiljetten med andra, ska komma till. Det gick inte med Sommarkortet, men det kommer med den nya mobilappen senare, säger Yasmine Möllerström Henstam.
2018 fanns det statligt finansierade och gratis Sommarlovskortet för alla ungdomar, på all kollektivtrafik i hela landet. Det gjorde att försäljningen av Sommarkortet sjönk 2018.
-Men när vi har jämförbara förhållanden och jämför med toppåret 2017, då har vi ökat rejält i år igen, säger Yasmine Möllerström Henstam.
Som en följd av att Sommarlovskortet inte fanns med i regeringens budget för 2019, införde Hallandstrafiken en ungdomsrabatt på Sommarkortet för alla upp till 19 år. Det kostade 400 kronor och har lockat ungdomarna till kollektivtrafiken. Sammanlagt såldes 5 178 Sommarkort med ungdomsrabatten.
Det är nionde året Sommarkortet finns och antalet Sommarkort har ökat varje år sedan starten 2011. Det är samma kurva som resandet i stort har i Halland.
-Vi gläds förstås åt rekordsiffrorna för Sommarkortet och att alla som åker tillsammans med oss bidrar till ett mer hållbart Halland, säger Yasmine Möllerström Henstam.