Renovering stänger Söderbron mellan 3 april till 31 maj

28 mars 2018 | Nyheter

Mellan den 3 april och den 31 maj är Söderbron helt stängd för motortrafik till följd av ett renoveringsarbete. Att välja bussen kommer därför att vara ett mycket smidigt och enkelt sätt att ta sig fram i Falkenbergs centrum under våren.

Det är en övergångskonstruktion som ska bytas och arbetet innebär att bron behöver stängas av för all trafik. Även gång- och cykelvägen över bron är avstängd tills vidare. 

Anledningen till att bron ska repareras är att en så kallad mittlamell är i stort behov av att bytas ut. Det är en järnkonstruktion mellan vägen och bron. Den lagades tillfälligt under våren 2016, men den behöver ersättas av en ny lamell. Även gummit runt lamellen, som suttit där sedan bron byggdes 1989, är slitet.

Tullbron är öppen som vanligt. Bussarna kör dock åt båda håll

Söderbron är helt avstängd för all biltrafik under reparationerna. Tullbron är öppen som tidigare. Under avstängningen av Söderbron kommer bussarna att trafikera Tullbron i båda riktningarna

För dig som vill ställa bilen och ta bussen in till stan, finns tillfälliga pendelparkeringar vid Falkenbergs Station på Violinvägen. Här finns två tillfälliga hållplatser; Violinvägen och Dalsberg, läge C.

Det finns dessutom pendelparkeringar vid Falkenbergs IP, Skrea IP och vid Ishallen, Kristineslätt och då kan du ta bussen från någon av hållplatserna på Strandvägen. Vi har dessutom dubbelriktat hållplatserna Lundbergsgatan och Strandvägen under byggtiden. Tullbron är öppen för trafik i båda riktningarna, men bara för bussen.

Med anledning av avstängningen av Söderbron kan inte följande hållplatser angöras:

  • Krukmakaregatan (med undantag av linje 8). Hänvisning till Falkenbergs Bussterminal Holgersplan.
  • Lerhålan (med undantag av linje 2). Hänvisning till Hållplats Herting utmed Strandvägen.

Samtliga busslinjer som normalt kör över Söderbron kommer under avstängningen istället att köra över Tullbron och därefter fortsätta längs med Strandvägen för att därefter återuppta ordinarie färdväg. Detsamma gäller i motsatt riktning. I samband med detta har vi tillfälliga hållplatser längs med Strandvägen i riktning från centrum. Se karta nedan.

Den tillfälliga pendelparkeringen vid Falkenbergs station, (placerad på Violinvägen norr om stationen), gör det möjligt för dig att ställa bilen och ta dig in till centrum med linje 10. Busslinjen är anpassad efter Öresundståg avgångar, klicka här för tidtabell.

Sök din resa i Reseplaneraren!