Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

10 maj 2019 | Nyheter

Så blir den nya busstrafiken

Hallandstrafikens styrelse fattade i dag tilldelningsbeslutet som gäller upphandlingen av all busstrafik i Hallandstrafikens regi de kommande tio åren. Det blir Nobina som tilldelas uppdraget att köra all stads- och regionbusstrafik.
När det gäller skolbussar kombinerat med vissa mindre regionbusslinjer blir det KE:s Buss, Veddige Buss, Flexbuss, SamBus, BIVAB (Sennans Buss och Veinge Buss), Västbo Taxi och LK Buss som utför trafiken.  

-Upphandlingen består totalt av 13 olika trafikuppdrag med olika antal bussar. Hallandstrafikens ambition har varit att skapa en bra konkurrenssituation så att både stora, medelstora och små trafikföretag kunnat delta i upphandlingen, säger Gösta Bergenheim, Hallandstrafikens ordförande.

De nya avtalen har en stark miljöprofil. Målet är att fortsätta minska klimatpåverkande utsläpp och buller.
-Med start i juni 2020 kommer hundra procent av trafiken att köras med fossilfria drivmedel. Upphandlingen skapar även förutsättningar för att kunna avropa elbussar i städerna Laholm, Halmstad, Falkenberg och Varberg genom att 25 procent av kilometerproduktionen i dessa städer kan utföras med helt elektrifierade fordon, säger Andreas Almquist, VD för Hallandstrafiken.

Upphandlingen omfattar cirka 65 stadsbussar, 100 regionbussar och 120 skolbussar där merparten kommer vara fabriksnya från avtalsstart. En viktig nyhet är att resenären kommer ha möjlighet att ladda sin mobil vid sin sittplats samt att fritt Wi-Fi kommer att erbjudas på merparten av våra stad- och regionbussar. Avtalen ställer även krav på kameraövervakning på bussar i stads- och regiontrafiken, för ökad trygghet ombord.

Det ekonomiska utfallet av upphandlingen ligger inom ramen för Hallandstrafikens budget och långtidsprognos. Skolbusstrafiken upphandlas på uppdrag av de halländska kommunerna där kostnaderna bedöms ligga inom befintlig kostnadsram.

Efter en avtalsspärr på tio dagar kommer avtalen att undertecknas. De nya trafikavtalen gäller alltså från juni 2020 och tio år framåt.
-Hallandstrafiken riktar ett stort tack till de trafikföretag som deltagit i upphandlingen. Vi är medvetna om att det finns vinnare och förlorare och har stor respekt för de anställda som eventuellt behöver byta arbetsgivare. Hallandstrafiken har i denna upphandling ställt särskilda krav för de anställda under hela avtalsperioden genom arbetsvillkor vilka ska återspegla de av arbetsmarknadens parter överenskomna krav, om lön och ledigheter, avslutar Andreas Almquist, VD för Hallandstrafiken.
 

FAKTA TILLDELNINGSBESLUTET:
Stads- och regionbusstrafik i Hallandstrafikens regi:

Nobina 
Skolbusstrafik och Regionbusstrafik övriga linjer, uppdelat per kommun:
Varberg: KEs Buss och Veddige Buss.
Falkenberg: Flexbuss och SamBus.
Halmstad: Flexbuss och BIVAB (Sennans Buss).
Hylte: Västbo Taxi.
Laholm: BIVAB (Veinge Buss) och LK Buss.