Slottsparken ny hållplats i Halmstad

05 juni 2018 | Nyheter

Den nya hållplatsen Slottsparken innebär att resenärer som reser med regionbussarna till Halmstad, nu kommer närmare stadens centrum utan byte. Slottsparken börjar trafikeras i augusti.
 

Från och med tidtabellskiftet i augusti finns en helt ny busshållplats i Halmstad. Den heter Slottsparken och ligger på Slottsgatan. Den betyder att de resenärer som kommer med regionbussarna från söder och öster nu kommer direkt in till centrala Halmstad, utan byte. Slottsparken ligger bara ca 150 meter från Stora Torg.
Sedan Resecentrums andra etapp invigdes i december har det funnits önskemål om att enklare kunna komma direkt in till centrala staden när man kommer med regionbussarna till Halmstad. Frågan är viktig och har engagerat, både politiker och resenärer.
-Den här frågan har hög prioritet i Halmstad och ansvariga politiker har haft överläggningar som övergripande ligger till grund för den här lösningen, säger Gösta Bergenheim, ordförande i Hallandstrafikens styrelse.
-Vi har tagit del av politikens överläggningar och lyssnat på resenärernas önskemål och sedan tillsammans med Halmstad kommun utrett frågan. Det som blivit tydligt under utredningen är behovet av att Halmstad Resecentrum byggs färdigt med sin sista etapp, som kommer innebära kortare gångvägar mellan buss och tåg och en ny resecentrumbyggnad, säger Daniel Modiggård, trafikchef på Hallandstrafiken.
-När Halmstad växer kan inte Österskans av praktiska skäl som tidigare, vara ett nav för både stads- och regionbussar. Området kring Österskans stadsutvecklas kraftigt med först Folkets Rum Österskans och sedan med ett hotellbygge, fortsätter Daniel Modiggård.
Slottsparken blir unik eftersom hållplatsen fungerar för trafik åt båda håll, men bara kommer finnas på den ena sidan av Slottsgatan, sidan närmast Länsstyrelsen.
-Det går inte att ha en hållplats på båda sidorna av Slottsgatan så det blir ett varv i rondellen för bussarna, säger Modiggård.
Hållplatsen Slottsparken börjar trafikeras den 13 augusti, när hösttidtabellen träder i kraft. Regionbusslinjerna som kommer trafikera nya hållplatsen Slottsparken är: 145, 314, 318, 319, 320, 323, 324 och 325.