Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

10 augusti 2018 | Nyheter

Slottsparkens väderskydd dröjer

Från måndag (13 augusti) trafikerar Hallandstrafiken den nya hållplatsen Slottsparken, på Slottsgatan i Halmstad. Men det blir trafikstart utan väderskydd.
Till en början kommer hållplatsen därför endast bestå av en hållplatsskylt. Halmstads kommun arbetar nu med att alla tillstånd och markarbeten ska bli klara så att Hallandstrafiken sedan ska kunna utrusta hållplatsen med väderskydd och resenärsinfo. 
Allt för att processen ska bli så effektiv som möjligt och att väderskydden ska vara på plats så snabbt som möjligt.