Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

19 mars 2020 | Nyheter

Hur påverkas din resa av Coronaviruset?

Hallandstrafiken följer noga utvecklingen och agerar utifrån den information och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Kollektivtrafiken är en viktig samhällsfunktion och Hallandstrafiken upprätthåller kollektivtrafiken i den mån det är möjligt utifrån rådande omständigheter. I nuläget körs trafiken som vanligt, men vi har en beredskap för situationer som kan uppstå och om myndigheterna kommer med nya rekommendationer som påverkar kollektivtrafiken. I de fall personalbrist uppstår kan trafik ställas in med kort varsel. Sök alltid din resa i vår reseplanerare på hemsidan eller i vår mobilapp för att se om resan påverkas.

 

Restriktioner ombord på bussarna

Från och med fredag den 20 mars kan du som reser behöva kliva ombord på region- och stadsbussar genom dörrarna i mitten eller längst bak. Även enstaka säten närmast föraren kan vara reserverade för våra bussförare. Vi har gett våra trafikföretag möjligheten att vidta sådana åtgärder för att minska den oro som många förare känner så att förarna ska känna sig trygga och kan fortsätta utföra sitt viktiga arbete. Att stänga framdörren är inte något Folkhälsomyndigheten rekommenderar i dagsläget, men vi tar förarnas oro på största allvar. Tack för att du som resenär visar hänsyn och hjälper till att förbättra förarnas arbetsmiljö!

Våra förare kommer inte att sälja eller kontrollera några biljetter ombord. Du måste därför ha en giltig biljett innan du kliver ombord. Ni som reser med en periodbiljett går och sätter sig på bussen som vanligt. Med undantag att kortet inte behöver blippas. Ni som reser med kort som behöver aktiveras (ex 20/60 och 24-kortet) behöver aktivera resan via en automat. Är det inte möjligt hänvisas ni till appen. Ni som reser med reskassa eller bankkort hänvisas till appen, automater eller kundservicebutiker/återförsäljare. 

För att minska risken för smittspridning städar trafikföretagen extra ombord.. 

 

Restriktioner ombord på tågen

På våra tåg kontrollerar ombordpersonalen din biljett genom att du som resenär tydligt håller upp ditt färdbevis.  

 

Nedan följer Hallandstrafikens rekommendationer till dig inför resan:

  • Res när du är frisk och symptomfri. Stanna hemma när du är sjuk.

  • Ombord på våra fordon rekommenderar vi att ni sprider ut er.

  • I övrigt ska du som resenärer följa Folkhälsomyndighetens råd om att skydda sig mot att bli sjuk eller att smitta andra, som att tvätta händerna ofta och att hosta eller nysa i armvecket. Besök 1177.se eller folkhalsomyndigheten.se för mer information.