Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

04 december 2018 | Nyheter

Stig på linje 10 genom alla dörrar

VIDEO: ”Stig på genom alla dörrar” – men bara på linje 10 och bara för den med giltigt färdbevis!
Från den 9 december och tillsvidare, tillåter Hallandstrafiken ombordstigning genom bussens alla dörrar, på linje 10 i Falkenberg. Skälet till förändringen är att skapa en tidsmässigt bredare marginal till tågavgångarna vid Falkenberg station.

”Stig på genom alla dörrar” gäller bara på linje 10 och bara för resenärer med giltigt färdbevis. Resenärer med giltigt färdbevis behöver inte blippa eller visa upp färdbeviset för föraren.

-Linje 10 har passning till Öresundståget och vi vill med detta främst öka marginalen för resan upp till stationen, som av en del resenärer upplevs som tajt. Möjligheten att stiga på i bussens alla dörrar och utan kravet på att blippa eller visa upp färdbeviset, gäller på hela linje 10 alla dagar och på alla turer. Men man måste ha ett giltigt färdbevis för resan innan man går på bussen, säger Yasmine Möllerström Henstam, kommunikationschefen.

”Stig på genom alla dörrar” innebär att förarna på linje 10 - vid behov - öppnar alla dörrar för påstigande, vid alla hållplatser under hela dygnet.

För den som saknar färdbevis för resan, går det att köpa färdbevis ombord (ej kontanter). Men vårt råd är att köpa biljett i t.ex. mobilappen, innan resan påbörjas. Hallandstrafiken kommer ha förstärkt biljettkontroll på linje 10 från den 9 december.