Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Nyheter

14 juni 2019 | Nyheter

Sveriges största tågaffär klar

Idag vid lunchtid undertecknas det nya trafikavtalet mellan Öresundståg AB och SJ, som tar över trafikutförandet av Öresundstågen från december 2020 och åtta år framåt. Det nya avtalet innehåller ännu fler parametrar som sätter kunden i centrum. Avtalet innebär också att 185 nya arbetstillfällen skapas i Sverige, bland annat i Halland.

-Vi har ställt tydliga krav om punktlighet, kundservice, förbättrat underhåll och en väl fungerande ersättningstrafik som kommer ta kundupplevelsen till en ny nivå. SJ är det företag som i denna upphandling kunnat visa på bäst kvalité till lägst pris. Därför ser vi fram emot ett gott samarbete med SJ med fokus på både nuvarande och nya kunder som väljer resa hållbart med Öresundstågen, säger Andreas Almquist, Hallandstrafikens vd, som medverkade vid dagens avtalsskrivande i Hässleholm.

Det nya avtalet har utformats med fokus på helheten i kundens reseupplevelse. Förbättringskraven i det nya avtalet är bland annat:
Fokus på att förenkla för kunderna på tågen och perrongerna förbättras både normalläge och vid störningar genom ökad bemanning och service.
Fordonsunderhållet förbättras under avtalsperioden genom öppnandet av en ny, modern tågverkstad/depå i Hässleholm som gör att fler tåg kan vara i drift samtidigt och därmed fler sittplatser tillgängliga. Ett optimerat underhåll, ökad kvalitet och effektivitet ökar också möjligheten att städa tågen bättre, vilket också är viktigt för helhetsupplevelsen.
De cirka 185 nya arbetstillfällena som kommer att skapas i Sverige under två år kommer att fördelas på de sju städerna Malmö, Hässleholm, Helsingborg, Göteborg, Halmstad, Kalmar och Karlskrona. De nya tjänsterna består av tågvärdar, underhåll- och teknisk service samt städ. Vid behov av ersättningstrafik så stärks den genom ett nätverk av bussar i beredskap.
Det nya avtalet är, till skillnad mot det tidigare, ett incitamentsavtal som innebär att SJ premieras för hög punktlighet, ökat resande och hög kundnöjdhet.
BILDTEXT:
Från dagens avtalstecknande där följande deltog: Gert-Olof Karlsson, Kronoberg, Jarl Samuelsson, Västtrafik, Caroline Åstrand, SJ, Sören Bergerland, Blekingetrafiken, Karl-Johan Bodell, Kalmar, Linus Eriksson, Skånetrafiken och Andreas Almqvist, Hallandstrafiken.