Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

08 oktober 2019 | Nyheter

Reflexsnurran

Syns du i mörkret?

Nu när det börjar bli mörkt kan det vara svårt att synas i trafiken. Använd reflex för att hjälpa andra trafikanter att se dig.

Detta gäller även på hållplatsen! Det kan vara svårt för föraren att se i mörkret. Med en reflex kan du lätt göra föraren uppmärksam om att det står någon där.

Vissa dåligt belysta hållplatser är dessutom utrustade med en reflexsnurra. Dra igång den i god tid när du ser ljuset av bussen. Då skapar du ett blinkande reflexljus som gör föraren uppmärksam på att någon står vid hållplatsen.